Functionele cookies

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Gepersonaliseerde informatie

Hiermee ontvangt u gepersonaliseerde informatie op onze website die wordt afgestemd op uw internetgedrag.

Andere afdelingen weten niet altijd wat juristen doen. De juridische afdeling wordt vaak op het laatste moment betrokken bij besluitvorming. Niet zelden ontvangt ze een pakket papieren met het verzoek dit zo snel mogelijk te controleren en goedkeuring te geven. Context ontbreekt hier vaak. Voor de jurist is het in deze gevallen een kwestie van gissen of dit werkelijk alle afspraken zijn. De ad hoc manier van werken legt druk op de jurist en op de kwaliteit.

Met de toenemende mate van complexiteit in organisaties, moet de jurist een andere rol vervullen. Van laatste obstakel naar eerste aanspreekpunt, van riskmanager naar trusted advisor. Legal operations helpt juridische afdelingen professionaliseren naar deze nieuwe rol.

Verlagen van juridische kosten

Juridische afdelingen worden nog steeds gezien als een kostenpost zonder dat ze concreet iets opleveren. Het beeld dat heerst ten aanzien van juristen is gestoeld op ervaringen uit het verleden: formeel, vertragend, stug en noodzakelijk kwaad. De jurist wordt als laatste horde gezien. De man in het pak die de snelle deal in de weg zit.

Vanuit die optiek is de roep naar het effectiever en kostenefficiënter maken van de juridische diensten ook steeds luider aan het worden. Echter leiden bezuinigingen op eigen personeel vaak tot een groei van externe Legal Spend en legt terugdringen van Legal Spend vaak extra druk op eigen personeel.

Om dit dilemma te doorbreken moet de juridische afdeling anders werken. Door te focussen op de positionering worden juridische afdelingen pro-actief in plaats van reactief. De juridische afdeling als business partner kan veel effectiever zijn en meer kwaliteit bieden.

Verlagen van kosten, beter positioneren van de afdeling of druk wegnemen bij eigen juristen zijn voorbeelden van doelen die we in optimalisatietrajecten voor juridische afdelingen zien. Dit soort trajecten noemen we Legal Operations.

Slimmer werken met Legal Operations

Legal Operations helpt bij het bepalen van een strategie, het inzichtelijk maken van doelen en financiën en het helder maken van het nut van de juridische afdeling. Dit samen zorgt ervoor dat de juridische afdeling kwalitatief beter inhoudelijk presteert en dat de organisatie de juridische standpunten op waarde weet in te schatten. Daarnaast versterkt Legal Operations de organisatie door het zoeken naar geschikte partners, medewerkers en het vinden van de juiste ondersteuning op het gebied van processen, software en technologie. Inmiddels is duidelijk dat juristen niet meer om technologie heen kunnen en de kansen moeten benutten die technologie hen biedt.

Door aan de slag te gaan met Legal Spend, Legal Strategy, Legal Talent en Legal Innovation kan de afdeling beter functioneren. In onze white paper, nemen wij je mee in onze visie en aanpak van Legal Operations aan de hand van deze vier pijlers.

Whitepaper Legal Operations
Goed vormgegeven Legal Operations maakt van juristen business partners. In onze Whitepaper lees je alles over het speelveld van Legal Operations.
Download

Ben je benieuwd wat Legal Operations voor jouw organisatie betekent? Neem dan contact met mij op.

Auteur

Al meer dan 10 jaar ben ik werkzaam als pragmatisch juridisch adviseur van verschillende soorten ondernemingen in de commerciële sector en heb een speciale interesse voor de rol van de juridische afdeling in zijn omgeving. Een jurist moet mijns inziens naast kundig ook een goede gesprekspartner zijn. Ik ben dan ook in staat om de juridische wereld te vertalen naar de praktijk, zonder het nodeloos ingewikkeld te maken. Daarnaast hecht ik veel waarde aan samenwerking en het delen van ervaringen.

Neem contact op Mark Zijlstra Legal Consultant
0880456505
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen