Op 25 oktober 2018 werd het MC Slotervaart door de rechtbank failliet verklaard. Nadat duidelijk werd dat een doorstart was uitgesloten, moest het ziekenhuis veel regelen om de deuren definitief te sluiten. MC Slotervaart moest patiënten overdragen aan ziekenhuizen in de regio, de bijhorende dossiers op een veilige manier beschikbaar stellen en ook tot financiële afsluiting komen. De curator wil zoveel mogelijk geld binnenhalen voor de schuldeisers. In de praktijk betekent dit dat onder andere de nog te factureren DBC’s alsnog op een snelle, zorgvuldige en rechtmatige wijze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd moeten worden. Hoe pak je dat aan?

Door middel van landelijke, openbare ziekenhuisdata kun je een goede inschatting maken hoeveel euro je nog kunt facturen. Op basis van deze uitkomsten kun je een prioritering maken in de werkzaamheden. De DBC’s met de meeste financiële waarde en met de minste inspanning aan correctiewerk pak je eerst aan. Dit levert al snel een mooi bedrag op voor de curator en haar schuldeisers! Door gestructureerd te werk te gaan is het mogelijk om in no-time de DBC’s rechtmatig te corrigeren en uit te factureren. Deze manier van gestructureerd werken kun je natuurlijk ook toepassen in instellingen met een grote achterstand in de correctiewerkzaamheden.

Hoe voorkom je deze situatie?

Om eventuele achterstanden in correctiewerkzaamheden én liquiditeitsproblemen te voorkomen, is het belangrijk om het zorgfacturatieproces goed in kaart te brengen. Hoeveel geld blijft er op de plank liggen, omdat dit proces niet goed verloopt? Waarom voldoet een DBC niet aan de voorwaarden om te kunnen factureren? Wat is de gemiddelde tijd tussen het afsluiten van een DBC en het daadwerkelijk betaald krijgen vanuit de zorgverzekeraars?

Het antwoord op deze vragen is een goed startpunt om te onderzoeken waar er nog winst behaald kan worden. Zo kun je met behulp van process mining het proces analyseren. Op deze manier wordt het verbeterpotentieel in het facturatieproces zichtbaar en weet je welke onderdelen je nog kunt verbeteren. Door deze analyse periodiek uit te voeren, creëer je waardevolle stuurinformatie: werkt de ingezette verandering?

Daarnaast is het altijd slim om in te zetten op goede bronregistratie. Weten alle zorgprofessionals goed om te gaan met het EPD? Welke handigheidjes kun je toepassen om rechtmatigheid af te dwingen? Door hier goed over na te denken en continu de bronregistratie te evalueren, daalt het aantal correcties achteraf en heeft de organisatie een sterk fundament voor de implementatie van Horizontaal Toezicht. Met gestroomlijnde processen en met de basis op orde wordt het risico op liquiditeitsproblemen als gevolg van het zorgfacturatieproces aanzienlijk kleiner!

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen