Sinds 2018 werkt het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) hard aan de implementatie van Horizontaal Toezicht in de zorg (HT). Een intensief traject, waar wij nauw bij betrokken zijn. Welke tips kun je andere ziekenhuizen meegeven met de ervaring van nu? Wat betekent het om als ziekenhuis met HT aan de slag te gaan? En hoe geef je invulling aan de verschillende fases binnen het project? Wij vroegen het aan Hans de Boer, manager Zorgadministratie, en Peter Princen, projectleider bij het CWZ.

Vanuit welke drijfveren is het CWZ aan HT begonnen?

“Het CWZ gelooft in voortdurend verbeteren”, zegt Hans. “We zijn een jaar geleden overgegaan op HiX. Daarmee hebben we een heel nieuw proces, een heel nieuw systeem geïntroduceerd. Voor ons is het een logische vervolgstap om met Horizontaal Toezicht te starten en daarmee verdere verbetering van onze registratie- en declaratieprocessen te bereiken.” “En bovendien,” vult Peter aan, “biedt de implementatie het CWZ de kans een grote stap te maken in het verder professionaliseren van de relatie met de verzekeraars.”

Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd voor CWZ?

Praktisch gezien heeft het CWZ de verbeterfase en risicoanalyse afgerond en is het ziekenhuis nu bezig met de implementatie van beheersmaatregelen uit het control framework. Daarnaast neemt - volgens Peter, de bewustwording ten aanzien van het belang van correcte registratie toe. “Door reviewsessies met de zorgprofessionals is iedereen er inmiddels van doordrongen dat HT geen feestje van de afdeling zorgadministratie is. Dit is een belangrijke tussenstap op weg naar een succesvolle implementatie.”

Hans: “Tegelijkertijd is deze menselijke factor ook de grootste uitdaging. Binnen elk proces heb je te maken met mensenwerk, het nemen van beslissingen. En dat kan fout gaan. Wanneer je je dat beseft, zie je dat HT implementeren verder gaat dan controles inrichten. Het gaat vooral ook om het leereffect binnen je organisatie. Daarvoor moet je het concreet en tastbaar maken.”

“Dat betekent dus,” zegt Peter, “dat focus van de daily auditing gericht is op het laden van de cyclus van continue verbetering. Dit werkt alleen op het moment dat je (structurele) fouten snel herkent en heel gericht kunt terugkoppelen, inclusief instructie hoe hier voortaan mee om te gaan.”

HORIZONTAAL TOEZICHT
Download de whitepaper nu!
Volgens zorgaanbieders is het komen tot een pragmatische aanpak de belangrijkste uitdaging in Horizontaal Toezicht. En daarbij het voorkomen dat je blijft hangen in plannenmakerij. Wij zien vier implementatievalkuilen in dit kader. In deze whitepaper verdiepen we ons daarin en bieden we handvatten aan om deze verandering in gang te kunnen zetten. Houd je grip op deze vier valkuilen, dan heb je grip op Horizontaal Toezicht!
Download

De overgang naar Horizontaal Toezicht heeft een looptijd van meer dan een jaar. Wat heeft geholpen/helpt om de planning te maken en je daaraan vast te houden?

“We zijn bij de projectplanning begonnen met het einde. Voor ons is dat in 2020 over zijn op HT. Vervolgens werk je terug en krijg je een soort faseplanning, waarin de stappen van het landelijke project terugkomen. En voor die verschillende fases hebben wij werkgroepen opgericht die aan de slag gaan”, legt Hans uit. “Jezelf die tijdsdruk opleggen heeft ons geholpen. Ga ook niet in grote werkgroepen met veel mensen discussiëren. Doe dat met een kleine expertgroep en ga daarna wat breder toetsen en reflecteren.”

Welke tips willen jullie delen met andere organisatie?

Hans: “probeer zo snel en concreet aan de gang te gaan met het control framework, het beschrijven en verbeteren van beheersmaatregelen. Bij het control framework zie je dat HT leuk wordt. Mensen zien in deze stap concreet wat ze kunnen doen om het proces te verbeteren en daarmee fouten te voorkomen. Dat geeft energie!”

Peter vult aan: “heel concreet hebben wij voor die fase binnen het CWZ zogenaamde risicokaarten ontwikkeld, waarin we op gestructureerde wijze het bruto-risico via oorzaken en beheersmaatregelen afpellen naar het netto-risico. Dit ondersteunt ook het gesprek met de zorgverzekeraar. Deze aanpak is beschikbaar voor iedereen die hier interesse in heeft.”

Tot slot geeft Peter als tip mee: “Kom achter de tekentafel vandaan en ga het gesprek aan met de specialismen, want zonder de medewerking van de zorgprofessionals strandt het project in goede bedoelingen.”

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen