De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Twente, Mediant, heeft de ambitie om in 2019 te voldoen aan de Horizontaal Toezicht richtlijnen. In 2017 heeft Mediant de HT samenwerking met representerende zorgverzekeraar Menzis geformaliseerd, maar de organisatie is al vanaf 2015 bij deze ontwikkeling betrokken. Maar waarom vindt Mediant dit een belangrijke ontwikkeling? Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk en wat zijn de grootste uitdagingen? Wij vroegen het aan Marlien van der Maas-van Rooijen en Odette Broekmaat.

Waarom is Horizontaal Toezicht een belangrijke ontwikkeling?

Marlien: “Horizontaal toezicht draagt bij aan de liquiditeit en geeft  daarmee financiële zekerheid. Dat de factuur in één keer goed de deur uit gaat, zonder dat je het risico loopt op afkeur en terugbetalingen kan minimaliseren.  We willen HT zoveel mogelijk laten aansluiten bij onze zorgpaden die in het epd zijn ingericht. Uiteindelijk hopen we natuurlijk ook op administratieve lasten verlichting. Uiteindelijk is het hoofddoel dat je veel meer aan de bron en aan de voorkant de zaak hebt ingeregeld.”

Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk?

Odette: “Heel prettig en constructief. In het begin sparden we bijna tweewekelijks met medewerkers van Menzis: wat zijn de hoge risico’s? Wat is de prioritering? Zijn we het daarover eens? Hebben we het over dezelfde dingen? Je merkt dat je heel veel moet overleggen om uiteindelijk dezelfde taal te spreken.”

Waar ligt de grootste uitdaging?

Odette: “Het aantoonbaar maken en de discussie wanneer ‘goed goed genoeg’ is. Om HT inzichtelijk te maken voor de accountant en zorgverzekeraar dat deze maatregel echt bestaat, daar ligt wel een uitdaging. Hoe kun je nu laten zien dat het zo is? Heel snel wordt dan geantwoord: ‘ja, maar dat doen wij zo.’ Dat antwoord is niet genoeg.”

“Lastig daarbij zijn de discussies over normen. Het vertalen van regelgeving naar een norm, terwijl er soms ook nog landelijke discussies over zijn. Dat niet alles goed gaat, moet je ook kunnen laten zien. Dat betekent dat je als zorgaanbieder erop moet vertrouwen, dat je daar dan niet op wordt afgerekend. Alleen dan kun je een relatie van gefundeerd vertrouwen opbouwen."

Marlien van der Maas-van Rooijen en Odette Broekmaat

Hoe belangrijk is vertrouwen binnen een Horizontaal Toezicht relatie?

Marlien: “Zeer belangrijk. Hoe verder je in het traject bent, hoe meer informatie je gaat delen. En dan zie je dat het vliegwiel op gang komt. In het begin is het vertrouwen meer het uitgesproken vertrouwen. Vervolgens betaalt zich dat uit bij de inhoud als je de frameworks gaat vullen.”

“Dat vertrouwen ontstaat door transparantie, inzicht en andere partijen ook in de keuken laten kijken. Dat is heel belangrijk. Dat ze over de vloer komen. Inzicht geven in de risico’s en de impact die daarmee gepaard gaat. Maar ook inzicht geven in de beheersmaatregelen. Dat is bij ons wel echt een gezamenlijk proces geweest. Al die zaken en matrix hebben we écht samen gedaan met Menzis.

Wat zien jullie als de grootste organisatorische uitdaging voor Mediant?

Odette: “Het moet een organisatiebrede verandering worden. Horizontaal Toezicht moet geen feestje van de afdeling FCI (Financiën, Control en ICT)  zijn. Ik vind HT op zich al een goed uitgangspunt, omdat je je richt op het proces: niet of het achteraf aan de regeltjes voldoet, maar of het proces goed is. Al die regeltjes zijn er gekomen, omdat je goede zorg wilt leveren. Dat is ook je focus: kwalitatief goede zorg leveren. En daarom willen we aan deze regels voldoen. En volgens mij is dat ook de enige manier om draagvlak van behandelaren te krijgen. Niet omdat de zorgverzekeraar dit eist, maar omdat wij dat met elkaar als zorgaanbieder vinden. Als we het zo doen, doen we het goed.”

Marlien: “Ik vind de hele gedragsverandering de grootste uitdaging. We willen ervoor zorgen dat de impact voor de organisatie zo laag mogelijk is. Het begint echter wel bij de bewustwording onder de behandelaren. Dat is redelijk lastig, want je wilt ze daar niet mee lastig vallen. Je wilt dat ze bezig zijn met zorg en zo min mogelijk met nóg meer administratie. Dus dat is wel een behoorlijke uitdaging. Hoe creëer je daar die gedragsverandering dat men de verantwoordelijkheid voelt zodat de DBC ook daadwerkelijk gefactureerd kan gaan worden? Dat vind ik echt een uitdaging. 

Horizontaal Toezicht
Download de whitepaper nu!
Volgens zorgaanbieders is het komen tot een pragmatische aanpak de belangrijkste uitdaging in Horizontaal Toezicht. En daarbij het voorkomen dat je blijft hangen in plannenmakerij. Wij zien vier implementatievalkuilen in dit kader. In deze whitepaper verdiepen we ons daarin en bieden we handvatten aan om deze verandering in gang te kunnen zetten. Houd je grip op deze vier valkuilen, dan heb je grip op Horizontaal Toezicht!
Download

Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?

Marlien: “Jaarlijks in het voor- en najaar hebben we een beleidsmiddag met managers, het bestuur, raad van toezicht en medezeggenschap. Tijdens de afgelopen beleidsmiddag in het najaar zijn door de projectgroep HT de gouden regels voor registreren en declareren gepresenteerd. Daarna zijn de genodigden uiteen gegaan in subgroepen om hierover te discussiëren. de conclusie van deze middag was: dit weten we eigenlijk allemaal wel en klinkt logisch. Er was veel begrip. Van bovenaf hebben bewustzijn gecreëerd. Maar tegelijkertijd zien we, ook al is er heel veel bewustzijn, dat de werkelijkheid weerbarstiger is. Dat is de uitdaging waar ik het net over had, hoe krijg je nou de behandelaren zodanig bewust dat hij of zij ook handelt naar de gouden regels. Daar zitten we nu middenin.

Hoe zorg je voor de opvolging?

Marlien: “Tijdens de beleidsmiddag hadden we een informatieve sessie, niet zo zeer een instructie. We kiezen er nu bewust voor om als HT projectgroep per zorgcircuit, heel gericht met het management en teammanagement van de secretariaten te zitten om samen te kijken waar we risico’s lopen en welke oplossingsrichtingen er zijn. Daarnaast geven we ook instructies. Dat is de vervolgstap op de gouden regels. Bewustzijn creëren en de verbeteringen doorvoeren.”

Welke tips hebben jullie voor andere zorgaanbieders?

Odette: “Ga de intensieve samenwerking écht aan. Het kost tijd, maar die tijd heb je nodig om een relatie op te bouwen. Het is zeker geen stap die je over kunt slaan. De eerste bijeenkomsten zijn eigenlijk alleen maar gericht om dezelfde taal te gaan spreken.”

Marlien: “Probeer met de representerende zorgverzekeraar tijdig het gesprek te starten. Want je kunt van alles willen, als je de verzekeraar niet mee hebt, dan kun je praten als brugman. Dan wordt het ontzettend lastig. Verdiep je verder in de landelijke producten, bijvoorbeeld het instapmodel, zodat je daar tijdig op kunt anticiperen en zodat alle randvoorwaardelijke zaken goed ingeregeld zijn. Met name in de voorfase is dat heel belangrijk. Ook je netwerk is belangrijk. Kunnen leren van elkaar. Zo zoeken wij andere koplopers op en gaan we naar bijeenkomsten.”

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen