Vivare staat als woningcorporatie voor de verhuur, beheer en onderhoud van woningen voor mensen met een kleine beurs. Ze staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt in de wijk. Het werk van Vivare zit vooral in het leefbaar houden van wijken. Met hart voor de regio dragen ze bij aan een omgeving waar het prettig wonen is. Het werk gaat over meer dan huizen en stenen, het gaat namelijk  over mensen. En hoe zorg je er nu voor dat iedere euro waarde toevoegt? Onlangs organiseerden wij een rondetafelsessie waarbij deze vraag centraal stond. Datagedreven beleid bleek van essentieel belang. Hieronder zetten we de belangrijkste bevindingen op een rij.

Van data naar informatie

In de dagelijkse praktijk wordt beleid vaak nog gebaseerd op recente gebeurtenissen en onderbuikgevoel. Hierbij blijft het (langere termijn) inzicht vanuit data nog te vaak buiten schot. Veel woningcorporaties en overheidsinstanties zijn zich nog niet bewust van het feit dat ze zelf een schat aan data bezitten. Zijn ze zich wél bewust van de hoeveelheid data die ze bezitten, dan zie je vaak dat ze niet goed weten hoe ze deze moeten inzetten. Aan de hand van concrete vraagstukken kan de veelheid van data omgezet worden in informatie zodat een concrete vraag beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld de vraag over de daadwerkelijke samenstelling van een wijk, buurt of straat, of een vraag over behoeften van huurders, een vraag over de manier van communiceren, over kwetsbaarheid of een vraag over waar de kracht in een wijk zit. Hiermee is data van toegevoegde waarde voor het bepalen van de koers van woningcorporaties, overheidsorganisaties en uiteindelijk voor de samenleving. Het geeft concrete handvatten om tot actie over te gaan.

Aan de slag met een concrete casus

Aan de hand van data zijn ontwikkelingen goed te voorspellen. Maar hoe? Belangrijk is om de data op het juiste schaalniveau te gebruiken. Zo spelen bijvoorbeeld leefbaarheidsproblemen in een wijk niet op de gehele wijk máár eerder op buurt- of straatniveau. Zo’n inzicht in buurt of straat maakt dat heel duidelijk wordt waar een interventie succes zal oogsten. Het is daarbij van belang om naast informatie over personen en omgeving, data toe te voegen dat iets zegt over het gedrag van mensen.

De behoefte bij Vivare zat hem ook juist om meer te weten over het gedrag van mensen. Gedrag zegt iets over het hoe te interveniëren in een wijk. Door in contact te blijven, dicht bij de inwoners uit de wijk te zijn en deze praktijk te koppelen aan de informatie uit de profielen uit de analysetool.

Hoe je data écht waardevol maakt

Op basis van data-analyse is het mogelijk om gedetailleerde kwantitatieve, kwalitatieve en/of geografische inzichten te verkrijgen waarmee het mogelijk is om interventies in te zetten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk. Data helpt om te bepalen op welke manier er het beste ingegrepen kan worden. Moet je meer ogen in de wijk aanbrengen of ga je direct het gesprek aan? Daarnaast helpt het aanmaken van profielen van ‘type inwoners’ om te bepalen welke manier van contact het beste bij hen past. Enkele leerpunten die naar voren kwamen tijdens de rondetafelsessie waren:

  • Wees nieuwsgierig en leer om de goede vraag te stellen. Maak de vraag concreet en behapbaar. Juist de inzet van data op kleine deelgebieden, laat de toegevoegde waarde van data goed zien.
  • Benut nog meer de voorspellende waarde van data. Welke ontwikkelingen zijn gaande en op welke wijze zet ik daarop in. Je komt niet langer voor verrassingen te staan.
  • Op strategisch en tactisch niveau doelen benoemen over het grotere geheel en op operationeel niveau chirurgisch ingrijpen.
  • Blijf geïnteresseerd in wie er woont en blijf inzetten op persoonlijk contact. Het verrijken van eigen inzichten met data over gedrag van mensen, kan dat persoonlijke contact beter maken.
  • Werk samen met partners als gemeentes en zorgpartijen. Data verbindt en maakt inzichtelijk welke partij het beste aan de knoppen kan draaien ter realisatie van beleidsdoelstellingen.
Over de auteur
Nicole Hendriks Business manager
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen