“Hier kan ik toch niet mee aankomen bij mijn wethouder?” verzuchtte de directeur sociaal domein van een middelgrote gemeente. “Twee weken geleden meldde ik dat we binnen budget bleven, nu heb ik ineens een overschrijding van een half miljoen euro!”

Vertragingen en fouten in de facturatie leveren voor gemeenten problemen op bij de voorspelbaarheid van budgetten en in de verantwoording. In ons eerste artikel van de drieluik Uitdagingen in de jeugdzorg, ‘Geen factuur, geen geld', schreven we vanuit het perspectief van de jeugdzorginstelling. Maar wat zijn de effecten hiervan bij gemeenten?

De titel van dit artikel noemen we bewust Zicht op budget. De gemeente is namelijk volgend op bijvoorbeeld de doorverwijzing vanuit huisartsen en heeft in die zin geen invloed op het volume jeugdzorg waar zij de rekening van krijgt. Met een tijdige signalering en voorspelling kan er wel meer zicht en inzicht komen op de budgetten.

In de pijplijn

In ons tweede artikel ‘Inkoop als sleutel’ beschreven we concrete stappen om als jeugdzorginstelling en gemeente samen de facturatieprocessen beter op elkaar te laten aansluiten. Dit voorkomt vertraging in de facturatie vanuit de jeugdzorginstelling. Maar het voorkomt ook dat facturen heen en weer gaan, omdat ze niet door het financiële systeem van de gemeente geaccepteerd worden.

Er is een verschil tussen de betaalde facturen, die ten laste zijn gebracht van een budget en daarmee direct zichtbaar zijn. En een volume aan facturen die ‘zweven’. Deze facturen geven een goede indicatie wat er nog in de pijplijn zit.

Ons advies: monitor deze stroom vanaf het moment van binnenkomst. Bijvoorbeeld via een simpele verplichtingenadministratie in Excel.

Voorspellen

Het berichtenverkeer speelt een belangrijke rol bij het voorspellen van facturen. Ook al zijn hier geen directe budgetten aan gekoppeld, een `start zorg’ bericht betekent wel dat er op enig moment een factuur aankomt. Op basis van de codering en ervaring is het bedrag goed in te schatten.

Maar in de zorgpraktijk is vaak sprake van voortschrijdend inzicht, niet gehinderd door afgegeven coderingen. Na bijna vier jaar ervaring met de decentralisaties binnen het sociaal domein, worden de gemiddelden zichtbaar. Deze gemiddelden zijn geen ‘waarheid’, maar verhogen wel de voorspelbaarheid van de budgetuitnutting.

Ons advies: geef ieder gestart zorgtraject een financiële waarde mee (op basis van de ervaringen/gemiddelden) om zo de voorspelbaarheid, ook over een jaargrens heen, te verhogen.

Blockchain als alternatief?

Is er naast het optimaliseren van het inkoopproces nog een andere mogelijkheid dit proces te verbeteren? De ontwikkelingen op het gebied van blockchain bieden hier mogelijk uitkomst. Zo kan een blockchain ervoor zorgen dat een gemeente niet meer op facturen hoeft te wachten en snel wijzigingen in behandeltrajecten ontvangt.

Wij hebben met het leerlingenvervoer al een interessante pilot opgezet. Een pilot die binnen alle wettelijke kaders, inclusief privacy, de facturatie en verantwoording stroomlijnt. Het biedt voorspelbaarheid en actueel inzicht voor de gemeente als betaler, de ouder/het kind als cliënt en de taxionderneming als leverancier. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om voor de accountant de ‘levering in natura’ aannemelijk te maken. Niet onbelangrijk; liquiditeitsproblemen door te late of verkeerde facturatie of te late betaling, behoren hiermee tot het verleden.

Blockchain in de jeugdzorg; een goed idee?

We zijn benieuwd naar jouw reactie.

Over de auteur
Klaas Kelly Business consultant

Nog niet uitgelezen?

Lees ook de 2 vorige artikelen uit de reeks 'Uitdagingen in de jeugdzorg'.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen