Je herkent het vast wel: er komt een spoedaanvraag binnen. Snel de koppen bij elkaar in een spoedvergadering. Hoe gaan we de planning aanpassen? Welke werkzaamheden schuiven we op en wie gaat dat communiceren? 

In veel organisaties komt een dergelijke situatie regelmatig voor en dat kost geld; dure functionarissen in een vergadering, nieuwe planning, werk doorschuiven, veel afstemming. Maar ben jij je bewust welke impact deze manier van werken heeft op de bedrijfsvoering? En, nog belangrijker, hoeveel winst er kan worden behaald met een andere aanpak? Quick Response Manufacturing (QRM) biedt nieuwe inzichten en wonderbaarlijke praktijkresultaten! Oók in een office omgeving.

The miracle question

Stel je eens voor dat de doorlooptijd van alle processen 90% korter is: welke werkzaamheden zijn er dan niet meer nodig? Dit is de miracle question die professor Rajan Suri van de University of Wisconsin-Madison, de bedenker van QRM, stelt. Grote delen van planning, controles, opslag en afstemming verdwijnen, terwijl de kwaliteit van het product of de dienst juist omhoog gaat. Hiermee geeft professor Suri aan dat een focus op leadtime verkorting op meerdere plaatsen in de organisatie tot kostenbesparing kan leiden. Dit terwijl de focus van het traditionele paradigma efficiëntieverbeteringen vooral ligt op het reduceren van arbeidstijd. In een grafische weergave van de totale leadtime van een organisatie, een MCT*-diagram, is te zien waarom de traditionele focus de kans op grote kostenbesparingen juist verkleint.

Focus on the ‘White Space’

Door een Value Stream Map (VSM) van de werkzaamheden te maken en deze te combineren met een overzicht van tijdsbesteding per medewerker, kan een MCT-diagram worden opgemaakt (zie afbeelding 1). Dit diagram geeft overzichtelijk de waardetoevoegende tijd ten opzichte van de niet-waardetoevoegende tijd weer van specifieke delen van de organisatie. De grey space is de tijd waarin daadwerkelijk wordt gewerkt aan het eindproduct. De white space is de tijd die tussen deze momenten ontstaat door wachttijden, voorraden, verplaatsingen, et cetera. De grey space is in productiebedrijven vaak minder dan 5% van de totale MCT. In andere industrieën is dit doorgaans minder dan 20%. Waarom focussen we ons in efficiëntie- of change trajecten dan altijd op de waardetoevoegende activiteiten? Daarmee verkleinen we de kans op het bereiken van grote leadtime verkorting en daarmee kostenreductie. De boodschap van QRM is dan ook: ‘Focus on the White Space’.

voorbeeld MCT-diagram

Afbeelding 1: voorbeeld MCT-diagram

First step: QROC

We besluiten dus om ons te focussen op het verkorten van de tijd tussen de daadwerkelijke waardetoevoegende activiteiten. Hoe pakken we dat aan? En hoe maken we onze organisatie snel flexibel voor verandering? Omdat het verplaatsen van machines en productielijnen vaak een tijdrovende en kostbare onderneming is, focussen we ons eerst op de office omgeving.

De eerste belangrijke stap is om een proces of product te vinden dat een hele specifieke klant bedient. Dit noemen we de Focus Target Market Segment (FTMS). Rondom deze FTMS bouw je een multidisciplinair cross-trained team dat het gehele proces van orderacceptatie tot facturatie kan afhandelen zonder hulp of toestemming van buitenaf: de Quick Response Office Cell (QROC). De QROC is idealiter een team van 3 tot 7 personen die zo zijn opgeleid dat ze samen alle specifieke skills bezitten voor het afhandelen van de producten of diensten binnen hun FTMS. Door de afbakening van de FTMS kun je heel gericht cross-trainen en hoef je niet hele ingewikkelde taken overgedragen, maar vooral specifieke eenvoudige deeltaken. Daardoor zijn de kosten en tijd die dit cross-trainen vergt, zeer beperkt.

"Time is a lot more money than most managers realize!"
Professor Rajan Suri

Time > Money

Met een gemiddelde totale kostenbesparing van 20 tot 40 procent in honderden bedrijven uit verschillende sectoren laat QRM zien wat een verandering van de mindset - van verlagen van kosten naar verkorting van doorlooptijd - op korte termijn al kan opleveren. We moeten dus af van het ‘spoedje tussendoor’ en ‘het blussen van de wekelijkse brandjes’. Haal meer geld uit je tijd en organiseer de organisatie zo dat dergelijke zaken geen impact meer hebben op de doorlooptijd van jouw producten of diensten. Want 'Time is a lot more money than most managers realize!' (Professor Rajan Suri).

Vincent DeWeese Process consultant

*MCT

Manufacturing Critical-path Time: de gebruikelijke hoeveelheid kalendertijd vanaf het moment dat een klant een order plaatst, over het kritische pad, tot het moment waarop het eerste eindproduct van die order is geleverd aan de klant.

 

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen