In deze publicatie beantwoorden we de vraag 'hoe kan de controller bijdragen aan het realiseren van waarde in een agile omgeving?'

Finance in een agile organisatie
Download het e-book nu
In steeds meer organisaties wordt agile gewerkt, met als primair doel waardecreatie voor de klant. Beoogde voordelen zijn snellere time-tomarket, hogere kwaliteit, risicoreductie, verhoogde productiviteit en meer tevreden medewerkers. Wat moet de rol van de controller in deze beweging zijn? Aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek geef ik in deze publicatie antwoord op de vraag hoe de controller kan bijdragen aan het realiseren van waarde in een agile omgeving.
Download
Over de auteur
Eelko Plomp Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen