Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Met deze nieuwe wet gaat de positie van de ambtenaar per 1 januari 2020 veranderen. Rondom deze nieuwe positie heerst nogal wat commotie. Zo zijn veel ambtenaren bang voor de nieuwe wet en worden er negatieve uitlatingen over gedaan. Deze negatieve houding is begrijpelijk, maar is dit ook nodig? De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt namelijk meerdere voordelen voor de ambtenaren met zich mee.

De arbeidsvoorwaarden veranderen bijna niet, omdat de aanstelling simpelweg omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst. Het salaris blijft onveranderd, net zoals de eindejaarsuitkering en de vakantiedagen. Individuele afspraken veranderen ook niet, aangezien individuele afspraken in het arbeidsrecht ook gemaakt worden en dus bindend blijven.

De proeftijd een negatief gevolg?

Eén van de gevolgen die als negatief wordt ervaren, is de wettelijke proeftijd die aan een arbeidsovereenkomst verbonden is. Echter, dit is een wijziging die niet per se negatief hoeven te zijn voor de ambtenaar. Een proeftijd werkt namelijk niet enkel ten voordele van de werkgever, maar ook van de werknemer. Daarbij is een proeftijd alleen van toepassing bij een hele nieuwe arbeidsovereenkomst, dus niet wanneer de ambtenaar al in dienst is bij de overheid. Heb je nu al een aanstelling die per 2020 wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst, dan mag je niet ineens geconfronteerd worden met een proeftijd.

Slapeloze nachten over het nieuwe ontslagrecht?

Een wijziging die ambtenaren slapeloze nachten schijnt te bezorgen, is het feit dat met de nieuwe wet ook het ontslagrecht gaat veranderen. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsrelatie kan beëindigen op manieren die voor de ambtenaren tot nu onbekend zijn. De belangrijkste wijziging hierin is de overgang van het bestuursrecht naar het civiel recht. Maar is dit zo negatief voor de ambtenaar?

Van het bestuursrecht naar civiel recht negatief?

Vanaf de inwerkingtreding van de Wnra heeft de werknemer niet meer de mogelijkheid om op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar te maken tegen zijn ontslag. Hiermee komt de bevoegdheid van de bestuursrechter  te vervallen. De bevoegde rechter die uitspraak kan doen over de rechtmatigheid van het ontslag van een ambtenaar komt met de inwerkingtreding van de Wnra toe aan de civiele rechter.

Bestuursrecht
Voorheen was de actieve rol voorbestemd voor de werknemer. De werkgever kon een beslissing schrijven en als de werknemer het niet eens was met dit besluit, moest hij actief bezwaar indienen en eventueel zelfs beroep om het besluit terug te draaien. Het besluit trad in de tussentijd wel in werking. Wanneer de werknemer niets ondernam, of pas te laat in actie kwam, kwam het besluit vast te staan en kon er niets meer tegen worden gedaan. Met andere woorden, de werknemer moest actief aan de slag.

Civiel recht
In het civiele recht krijgt de werkgever de actieve rol toebedeeld. De werkgever moet dan voor een ingrijpende stap als ontslag, voorafgaande aan de beslissing, toestemming hebben van de rechter of het UWV. Ook via de civiele weg moet de werkgever een goede (en onderbouwde) reden hebben om de werknemer te kunnen ontslaan. Heeft werkgever geen goede reden voor ontslag, dan krijgt hij géén toestemming en blijft de werknemer gewoon in dienst. Tijdens de procedure blijft het dienstverband gehandhaafd. Zelfs als de werknemer niet veel actie onderneemt, toetst de rechter het UWV toch of de reden gegrond is.

Negativiteit terecht of valt het toch wel mee?

Natuurlijk blijft het aan de ambtenaar zelf om te beoordelen of deze wijziging negatief is of niet. Wij hopen echter dat de ambtenaar niet langer slapeloze nachten heeft. Want wij denken dat de Wnra geen grote negatieve gevolgen voor de ambtenaren heeft. De wijzigingen zullen voornamelijk voor de overheidswerkgever groot zijn!

Meer arbeidsrechtelijke vragen?
Brochure Legal Office
Arbeidsrecht is een specifieke tak van sport. Vaak worden arbeidsrechtszaken ad hoc uitbesteed aan advocatenkantoren. Dat is meestal niet nodig. Vanuit Legal Office biedt EIFFEL een on-demand service om arbeidsrechtszaken door specialisten, tegen een gunstig tarief te laten oppakken. Meer weten? Download onze Legal Office brochure.
Download
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen