In de dagelijkse praktijk zien wij regelmatig liquiditeitsproblemen bij jeugdzorginstellingen. Door onzekerheid over de vergoeding loopt het leveren van de gewenste zorg vertraging op of wordt zorg soms helemaal niet geleverd. Dit raakt het voortbestaan van een jeugdzorgorganisatie en daarmee de continuïteit van de zorg aan een kwetsbare groep hard.

In het eerste artikel schreven we over de twee belangrijkste oorzaken van deze liquiditeitsproblemen en hoe je dat in de toekomst kunt verbeteren. Vandaag gaan we verder in op de verhouding tussen de jeugdzorg en gemeenten én hoe je veel administratieve problemen en misverstanden kunt voorkomen.

De verhouding tussen de jeugdzorg en gemeenten

Sinds 2015 vervangt de Jeugdwet de Wet op de Jeugdzorg en de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vielen. Kort samengevat betekent dit dat de jeugdzorg en gemeenten tot elkaar ‘veroordeeld’ zijn.

Elke gemeente sluit met de zorgaanbieder een overeenkomst waarin bepaald is welke zorg aangeboden mag worden door de zorgverlener, welk volume, tegen welke prijs, welke disciplines erbij betrokken moeten worden, hoe de intake eruitziet, hoe vastlegging moet gebeuren, hoe de verantwoording eruit moet zien, et cetera. Ook kent elke gemeente en zorginstelling zijn eigen omschrijvingen en productnamen. Daarnaast zijn er nog honderden andere afspraken waarin elke gemeente vrij is om dit op eigen wijze in te vullen.

Voor de gemeenten is het nieuw om op zo’n grote schaal met verschillende zorgaanbieders afspraken te maken. Iedere gemeente wil het op de voor haar beste manier ingericht hebben. Vice versa hebben grote jeugdzorginstellingen soms wel 50 gemeenten die allemaal nét iets anders willen.

Voor beide is de grote uitdaging om dit op de juiste manier in te richten in systemen, maar ook om dit goed te laten landen op de werkvloer.

Inkoop is de sleutel

Sinds de decentralisaties in 2015 bepalen de gemeenten de spelregels bij de wijze van aanbesteding en contractering. Hierbij ligt de focus vooral op doelstellingen en producten en wordt er tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan de administratieve processen en definities. Terwijl hiér juist de sleutel ligt in de samenwerking. Een simpel voorbeeld: een product dat in uren wordt ingekocht terwijl de zorginstelling in minuten administreert of een product wat in uren wordt ingekocht maar de beschikking in seconden wordt afgegeven.

Om de administratieve lasten voor beide partijen te verminderen, wordt er gesproken over een landelijke standaard. Vanuit de doelstellingen van de decentralisatie is men terughoudend in welke onderdelen gestandaardiseerd kunnen worden. Standaardisatie raakt namelijk direct de autonomie van de gemeenten. Maar ook zonder landelijke standaard kunnen gemeenten en zorginstellingen veel administratieve problemen en misverstanden voorkomen.

Wat kun je vanaf morgen anders doen?

  1. Loop bij elkaar een dag mee, zodat je elkaars processen beter begrijpt en hier in de aanbesteding/contractonderhandelingen op kunt anticiperen.
  2. Stel voorafgaande aan de aanbesteding/contractonderhandeling, via een marktconsultatie, gezamenlijk een definitieboek vast. Dit voorkomt onduidelijkheid achteraf.
  3. Neem vanuit de markconsultatie ook het administratieve proces (zoals facturatie en verantwoording) mee in de aanbesteding/ contractonderhandeling.
  4. Leer van iedere aanbesteding/ contractonderhandeling en evalueer hoe het facturatieproces de afgelopen periode is gelopen. Gebruik deze kennis om de nieuwe aanbesteding op dit onderdeel te verbeteren.

In ons derde en laatste artikel gaan wij in op de effecten die de liquiditeitsproblematiek heeft op gemeenten: zicht op budget.

Over de auteur
Martijn Mahler Process consultant

In ons derde en laatste artikel gaan wij in op de effecten die de liquiditeitsproblematiek heeft op gemeenten: zicht op budget. Lees ook ons eerste artikel - Uitdagingen in de jeugdzorg: geen factuur, geen geld.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen