In steeds meer organisaties wordt agile gewerkt. Vol enthousiasme storten ontwikkelaars en beheerders zich op het werken in multidisciplinaire teams om (vooral) software te ontwikkelen, begeleid door agile coaches. Binnen de kortste keren hoor je overal in de organisatie termen als Scrum Master, DevOps, Epics, Storypoints en Product Owner. Na verloop van tijd begint het bij de controller te knagen: “waarom zijn wij eigenlijk niet aangehaakt?”

Van een afstand zien controllers dat er steeds meer geld omgaat in agile teams. Maar wat deze teams precies doen, onttrekt zich grotendeels aan hun zicht. Traditionele rapportages passen immers niet bij agile werken. Agile teams zorgen zelf voor continue waardecreatie en daarvoor zijn business cases en bemoeizuchtige controllers niet per se nodig. Toch?

Tegenwerken

In de praktijk zie ik twee manieren hoe controllers reageren op de agile transitie. Ze negeren de situatie zolang mogelijk, soms bewust en soms uit onwetendheid, of ze werken de agile ontwikkeling tegen. Controllers vinden dan dat het niet de bedoeling is dat zelfsturende teams eigenhandig beslissen over de inzet van middelen, zonder daar via de afdeling Control verantwoording over af te leggen. Dus toveren ze alsnog de bestaande formats uit de P&C hoge hoed en dwingen ze iedereen deze te gebruiken. Agile of niet. Beide reacties hebben niet het gewenste effect.

Mooie taak voor Control

Vroeg of laat moet iedere financiële afdeling zich toch de vraag stellen wat er nodig is om zich aan te sluiten bij de agile ontwikkeling. Niet als doel op zich, maar om mee te helpen de doelstellingen van de agile transformatie te realiseren. De beoogde benefits van agile werken zijn niet gering: verbeterde samenwerking tussen Business en IT, verhoogde snelheid van werken, doorlopende verbetering van kwaliteit en continue waardecreatie voor de klant. Een mooie taak voor Control om dat te helpen realiseren.

Waardecreatie gaat niet vanzelf

Dat waardecreatie niet vanzelf gaat, zie ik terug in de praktijk. Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen blijft de vraag of er écht waarde wordt gecreëerd vaak onbeantwoord. Laat staan of deze waarde structureel wordt geïncasseerd. Er spelen ook technische kwesties, zoals de vraag of we de software die in DevOps teams is ontwikkeld, mogen activeren. Of hoe we ervoor zorgen dat we de beoogde samenwerking tussen Business en IT ondersteunen met de juiste manier van budgetteren. En wat is de rol van tijdschrijven in agile teams? Zaken waar agile coaches en IT-ers vaak niet of onvoldoende over nadenken, maar die wel van belang zijn. De kennis van financials is nodig om de basis goed op orde te krijgen. Een essentiële voorwaarde voor een succesvolle transitie. Vanuit daar werk je verder aan de beheersing en besturing die past bij de nieuwe manier van werken.

Pragmatische oplossingen

Mijn pleidooi is daarom dat de financiële afdeling en de controller in een vroeg stadium moeten aansluiten in iedere agile transitie. Met als doel om vanuit een sterke basis pragmatische oplossingen te (helpen) ontwikkelen voor de vraagstukken op het gebied van sturing en beheersing. Iedere organisatie die agile gaat werken, komt deze vraagstukken vroeg of laat tegen. Standaardoplossingen zijn er (nog) niet en iedere organisatie is anders. Bovendien doorloopt een organisatie diverse fasen in de agile transitie. Dit vraagt om een aanpak op maat die je uitstekend kan koppelen aan de bredere ontwikkeling van de financiële afdeling.

Herken je het gevoel dat in jouw organisatie Control onvoldoende is aangehaakt bij de agile beweging of wil je meer toegevoegde waarde leveren op dit vlak, dan is het tijd om in actie te komen. 

Over twee weken vertel ik in mijn volgende artikel hoe je dit kunt aanpakken.

Over de auteur
Eelko Plomp Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen