Een situatie die steeds meer controllers herkennen: jouw organisatie is bezig met een agile transitie, maar de afdeling Finance is niet aangehaakt. Dit, terwijl de financiële belangen groot zijn en de controller bovendien een uitstekende rol kan vervullen in het realiseren van de agile doelen. Maar welke rol kun je dan concreet vervullen en hoe moet je dit aanpakken? Dat bespreek ik in dit artikel.

Zoek je nieuwe klant op

Agile werken is niet bedacht om controllers het naar de zin te maken. Het komt voort uit de wens en noodzaak om als organisatie, meestal met IT voorop, snel te kunnen inspelen op onze steeds sneller veranderende buitenwereld. De traditionele manier van werken volgens het Plan-Do-Check-Act model sluit hier niet goed op aan. In plaats van dat je vanuit de eigen systeemwereld denkt, kun je je als controller beter verdiepen in de leefwereld van de (interne) klant en de bedoeling van het agile werken. Hiervoor moet je in gesprek gaan met die klant. Naast managers van de verschillende afdelingen, zijn dit de belanghebbenden van datgene wat wordt opgeleverd door agile teams: meestal product owners en business owners.

Spreek de taal

Het communiceert altijd beter als je dezelfde taal spreekt. Geef jezelf dus op voor die ene Scrum training en wacht niet af tot je wordt gevraagd, want dit kan zo maar eens niét gebeuren. Wees hierin dus proactief. Ga vervolgens het gesprek aan en vraag aan de kartrekkers en inhoudelijk betrokkenen: wat zijn precies jullie doelen van deze agile transitie? Hoe willen jullie deze bereiken? En welke hobbels denken jullie nog tegen te komen?

Bied je hulp aan

Vervolgens kun je de betrokkenen de vraag stellen hoe de afdeling Finance & Control hierbij kan helpen. Grote kans dat je, als je eenmaal de dialoog aangaat, samen tot het inzicht komt dat deze mogelijkheden er zeker zijn. Gemeenschappelijke belangen zijn er genoeg, zoals het creëren van waarde, het voorkomen van verspilling in welke vorm dan ook, het bevorderen van transparantie en het beschikbaar maken van nuttige stuurinformatie die voor alle betrokkenen snel beschikbaar is.

Zorg voor quick wins

De controller heeft allerlei tools voorhanden die ook in de nieuwe setting uitstekend toepasbaar zijn om tot dit inzicht te komen. Zoals (het beoordelen van) mini-business cases en de toepassing van BI-tooling. Laat door middel van quick wins zien dat je als controller toegevoegde waarde kunt leveren. Zie het ook als je rol om de doelstellingen van agile werken en de mate waarin deze in de gekozen aanpak op korte en lange termijn worden gerealiseerd, kritisch te blijven volgen. Door deze betrokken houding wordt de controller gaandeweg gezien als partner in plaats van een blok aan het been die je maar buiten de deur kunt houden.

Schuw de grote thema’s niet

Iedere agile transitie gaat gepaard met veranderingen op het gebied van de governance, met gevolgen voor producten, processen, systemen en bemensing. Dit zijn belangrijke thema’s met grote impact. Door in een vroeg stadium aan te haken, de taal te leren spreken, het gesprek aan te gaan en concrete hulp te bieden, zal controlling bij deze thema’s de natuurlijke partner blijven. Daarbij staan de organisatiebelangen voorop, maar moeten de ‘eigen’ thema’s zoals compliancy en kostenbewustzijn ook een plek krijgen. Blijf als controller aangehaakt bij de agile transitie en laat je niet op een onoverbrugbare afstand zetten.

Download ons ebook
Finance in een agile organisatie
In steeds meer organisaties wordt agile gewerkt, met als primair doel waardecreatie voor de klant. Beoogde voordelen zijn snellere time-tomarket, hogere kwaliteit, risicoreductie, verhoogde productiviteit en meer tevreden medewerkers. Wat moet de rol van de controller in deze beweging zijn? Aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek geef ik in deze publicatie antwoord op de vraag hoe de controller kan bijdragen aan het realiseren van waarde in een agile omgeving.
Download
Over de auteur
Eelko Plomp Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen