De Binckhorst is van oudsher een bedrijventerrein waar zware industrie was gevestigd, zoals autosloperijen, betoncentrales en afvalverwerkers. Door de komst van de Rotterdamsebaan, woningbouw en creatieve bedrijvigheid is de transformatie naar een gemengd woon- en werkgebied ingezet. Omgevingsplan Binckhorst maakt deze transformatie verder mogelijk. Dinsdag 12 juni 2018 ontvingen we een grote groep geïnteresseerden voor dit pilotplan in de voormalige Caballero fabriek op de Binckhorst in Den Haag.

Michiel Stam, planjurist voor de pilot omgevingsplan Binckhorst en consultant bij EIFFEL, nam de deelnemers interactief mee in de voorgeschiedenis van de Binckhorst, de hoofdlijnen van het ontwerp-omgevingsplan en de gebiedsaanpak 2018. Vragen als ‘wat is de rol van de gemeente, sturend of faciliterend?’ ‘wat zijn de ambities?’ en ‘wat is het benodigde instrumentarium?’ werden beantwoord. Na deze presentatie vertelde Monique Arnolds, programmamanager Omgevingswet bij het Ministerie van BZK, over de totstandkoming en het wetgevingstraject van de Omgevingswet en de ervaring die is opgedaan bij de verschillende pilotplannen in het kader van de Crisis- en herstelwet.

Na een korte pauze kregen de deelnemers een rondleiding langs een aantal innovatieve bedrijven en transformaties. Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat de focus in de Binckhorst niet ligt op mogelijke belemmeringen, maar vooral op wat er wél kan.

De dag werd door Robrecht van Eldik (consultant bij EIFFEL en werkzaam als adviseur omgevingsrecht en begeleider van gemeentelijke verandertrajecten) afgesloten met een discussieronde. Er ontstond een levendige discussie over onder andere het implementatietraject van de Omgevingswet, de benodigde verandering binnen de gemeentelijke organisatie, de vraag hoe je participatie vormgeeft en de samenwerking met de ketenpartners.

Tijdens de borrel werden ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. Al met al een zeer geslaagde dag!

Meer weten over omgevingsplan Binckhorst?

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen