De verzekeringsbranche verandert in hoog tempo. Sterker nog, is veranderd. Technologische innovaties, hogere verwachtingen van de klant, strengere wetgeving, groeiende regeldruk en disruptieve nieuwkomers: allemaal dwingen ze de verzekeraars om te veranderen en te verbeteren. Finance draagt hier onder meer aan bij door snelle stuurinformatie beschikbaar te stellen. Levert jouw organisatie de kwartaalrapportage al binnen 15 werkdagen op?

Wat is snelle stuurinformatie?

Winstgevend blijven én voldoen aan de wet- en regelgeving onder de huidige omstandigheden is een uitdaging voor de verzekeringsmarkt. De huidige prijsvechtersmarkt en grote wisselingen in het klantenbestand vragen om een verlaging van interne kosten. Misschien zelfs om een nieuw verdienmodel. Finance kan hierin een belangrijke rol spelen door snel en juiste stuurinformatie te leveren. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave en wordt stuurinformatie relatief laat aangeleverd. Is dit ook in jouw organisatie van toepassing? Je hoort bij de beste als je in staat bent om je maandresultaten (op IFRS en Solvency) binnen 10 werkdagen, je kwartaalresultaten binnen 15 werkdagen, je jaarresultaten binnen 30 werkdagen en je budgetcyclus binnen 30 dagen afgerond te hebben.

Maak het belangrijk

Uiteraard garandeert het versnellen van het afsluitproces geen hogere kwaliteitssturing. Alleen door de bespaarde tijd te benutten aan bijsturing, analyse en advies kun je de kwaliteit beïnvloeden. Voorbeelden van goede tijdsbenutting zijn:

  • Controllers hebben meer tijd om analyses op te stellen en het management van advies te voorzien.
  • Managers zijn in staat sneller om sneller bij te sturen.

Vergelijk het met een fiets. Als je snelheid maakt, kun je gemakkelijker en sneller bijsturen. Bovendien va je niet om en ben je eerder op de plaats van bestemming.

Toch focussen nog niet veel bedrijven zich op het versnellen van het afsluitproces. Vaak zijn ze te druk met de operationele werkzaamheden. Deze bedrijven daag ik uit om één minuut stil te staan om zichzelf de volgende vraag te stellen: "Voel ik me comfortabel bij de middelen die het management krijgt aangereikt om te sturen?"

Werk samen met militaire precisie

De sleutel tot het versnellen van het afsluitproces ligt in multidisciplinaire samenwerking en het creëren van een duidelijke en strakke planning.

Het totaal aan werkzaamheden in een periodieke afsluiting is verspreid over veel verschillende rollen binnen een organisatie. Commercie moet de klantdata juist en tijdig verwerken in het systeem, de administratie moet de riskdata tijdig ontvangen en verwerken plus de boekingen juist en tijdig uitvoeren. En financial control moet controles uitvoeren. Dit alles moet worden samengevoegd.

Als één persoon verzaakt heeft de rest in de keten hier last van en loopt de planning al snel uit.

Het einde van de keten voelt deze afhankelijkheden het meest, terwijl het begin van de keten zich niet realiseert welke invloed zij hebben op de uiteindelijke stuurinformatie. Snelle en juiste stuurinformatie realiseer je door samen te werken met militaire precisie in tijd en uitvoering.

Praktijk

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? In onze volgende editie nemen we aan de hand van een klantcase onze aanpak met je door en presenteren we de resultaten die je kunt behalen op jouw proces van stuurinformatie.

Over de auteur
Sanne Pijpers Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen