Begin dit jaar werd de provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot de best bestuurde decentrale overheid van Nederland. Waarom? “Omdat de provincie klaar staat voor alle inwoners en gemeenten écht ondersteunt”, zo viel te lezen in een bijbehorend persbericht. "Bovendien doet de provincie wat zij belooft". Klaar staan voor de klant, échte ondersteuning bieden en doen wat je belooft. Wat maakt dat een organisatie hiertoe in staat is? De crux zit hem in stafafdelingen en medewerkers die de rol van business partner kunnen waarmaken. In dit artikel lees je hoe je dat aanpakt.

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

Lang niet elke organisatie slaagt erin om de beloften aan haar klanten waar te maken. Commerciële bedrijven merken dit door een dalende omzet. Publieke organisaties hebben hier weinig last van, maar de kritische burger roert zich en elk zichzelf respecterende bestuurder wil ook goede scores halen. En vergis je niet, de omgeving waarin publieke organisaties op landelijk en regionaal niveau werken is geen eenvoudige. Maatschappelijke ontwikkelingen die het dagelijks nieuws beheersen, dringen door tot op de werkvloer. Het vergt veel van de organisatie en haar medewerkers om hier adequaat op in te spelen. Elke publieke organisatie die er wil zijn voor haar klanten en die haar ambitieuze doelstellingen wil behalen, moet dus beschikken over een interne organisatie die hierop is toegerust.

Vergrijzing als grootste uitdaging

Onze ervaring binnen de publieke sector is dat er veel goed gaat, maar dat er ook veel beter kan. Binnen provincies geldt dit bijvoorbeeld voor de wijze waarop er met de schaarse middelen wordt omgegaan en de manier waarop resultaten zichtbaar worden gemaakt. Daarbij beschikken provincies, maar ook gemeenten, vaak over een zeer ervaren en betrokken personeelsbestand. De keerzijde van deze medaille is vergrijzing en het gebrek aan drang om (mee) te vernieuwen. Van gezonde doorstroming is meestal geen sprake, waardoor mensen vaak niet (meer) op de juiste plek zitten. Daarmee staat vergrijzing de broodnodige vernieuwing in de weg.

Grote bijdrage door Financiën

Onze ervaring is dat verandering onder deze omstandigheden moeizaam is, echt tijd nodig heeft en veel energie kost. Maar het kan wel. En het moet, want alleen wanneer ondersteunende afdelingen zoals Financiën de stap zetten naar de rol van business partner, kan de organisatie haar beloften richting de klant nakomen. En business partner is meer dan het leveren van de juiste cijfers. Het gaat om écht bij te dragen aan het bereiken van de organisatie doelstellingen. Het geheim zit hem in een aanpak van de interne producten en processen -de harde kant- in combinatie met ontwikkeling van de zachte kant: bijvoorbeeld zorgen voor doorstroming, dat medewerkers hun talenten maximaal kunnen inzetten en dat de juiste man/vrouw op de juiste plek terechtkomt.

Stap naar business partner

Veel organisaties hebben moeite om te leveren wat de klant mag verwachten. Dit geldt zeker ook voor organisaties in het publieke domein, waar de uitdagingen groot zijn. Binnen provincies en gemeenten maakt vergrijzing het er niet eenvoudiger op om de transitie te maken die nodig is voor ondersteunende stafdiensten om hun rol van business partner waar te maken. Maar met de juiste aanpak van de harde én zachte kant, kan dat zeker lukken.

Over de auteur
Eelko Plomp Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen