Ik merk een toenemende vraag naar informatie over de implementatie van Fast Close. Van mij krijg je dan twee vragen terug: wat is het doel? En: waarom doe je het niet zelf?

Doel van Fast Close

Het doel van een Fast Close traject is jammer genoeg nog vaak het voldoen aan de vraag van toezichthouders. Een AFM, een bank of Raad van Commissarissen wil de cijfers sneller beschikbaar hebben. Waarom komt deze vraag niet vanuit het management zelf? Sturen gaat immers beter bij hogere snelheid. De behoefte aan snelle en betrouwbare cijfers móet vanuit het management komen: een Fast Close traject slaagt alleen als de mensen die het moeten doen - het management én medewerkers - het zelf belangrijk vinden.

Aan het einde van de tweede dag zijn alle cijfers rond, die derde dag schrijven we alleen nog een analyse.
Jan Valkhof, RPE Cluster Controller Smurfit Kappa.

Doe het zelf

Op het moment dat ik mijn tweede vraag stel - waarom doe je het niet zelf? - zie ik gefronste wenkbrauwen tegenover me. En dat is precies de reactie die ik wil hebben. Waarom zou je per definitie een extern bureau of consultant inhuren om een Fast Close traject uit te (laten) voeren?

Vaak wordt niet eens de optie bekeken om het zelf te doen. En dat terwijl er voorbeelden te noemen zijn van bedrijven die het met succes zelf hebben gedaan. Een daarvan is papierverpakkingsgigant Smurfit Kappa. In het blad CM geven zij een interview en leggen uit waarom ze kiezen om geen consultants in te zetten en waarom Fast Close toch een succes is bij Smurfit Kappa.

Wat zijn de succesfactoren van een Fast Close traject?

  • Fast Close moet belangrijk worden gevonden binnen de gehele organisatie;
  • Er moet ruimte en tijd zijn om verbeteringen (veranderingen) door te voeren;
  • Er is een veranderdeskundige betrokken;
  • Ervaring met andere trajecten is een pré;
  • Er wordt in een finance keten gewerkt en een regisseur benoemd;
  • De mensen in het proces brengen zelf de verbeteringen aan.

Aan de slag

Kun je als bedrijf voldoen aan deze factoren? Dan ben je prima in staat om een Fast Close traject zelf tot een succes te brengen. Mis je bepaalde kwaliteiten of faciliteiten, dan huur je deze in vanuit een andere afdeling of een consultant. Het succes van een Fast Close traject valt of staat niet met een goede consultant, maar valt of staat met de juiste invulling van de succesfactoren.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen