Er komt nu veel af op de zorginstellingen die de stap hebben gezet om Horizontaal Toezicht (HT) in te voeren. Een drukke periode breekt aan, waarbij de hele organisatie onderdeel is van het project. Om de doelstellingen van HT te kunnen behalen, is het van belang om verschillende partijen mee te nemen, zoals de verzekeraars en de zorgprofessionals in het primaire proces. Transparantie is hierbij het sleutelwoord. Enerzijds om het vertrouwen te krijgen van de verzekeraar en accountant dat de organisatie ‘in control’ is, anderzijds om de zorgprofessionals mee te krijgen in het duurzaam ontwikkelen van een mindset om in één keer alle registraties juist en volledig uit te voeren.

Een goed hulpmiddel om de ontwikkelingen binnen HT transparant te maken, is het opzetten van een integraal dashboard die alle beschikbare data in de keten georganiseerd en snel inzichtelijk maakt. Zodra een goed Control Framework (CF) is opgesteld, kun je alle beschikbare data omtrent EPD-fouten, rechtmatigheidscontroles, retourberichten en factuurfouten hieraan koppelen.

Dit biedt de volgende voordelen voor jouw organisatie:

  1. Integraal overzicht;
  2. Mogelijkheden om tijdig en heel gericht bij te sturen;
  3. Focus aan te brengen;
  4. Vertrouwen en veranderkracht.

Integraal overzicht

‘In control’ zijn, betekent dat je alle risico’s in kaart hebt en in staat bent om (tijdig) bij te sturen. Dit houdt in dat je altijd een up-to-date integraal overzicht moet hebben van de hele keten en hoe de risico’s binnen deze processen zich manifesteren in jouw organisatie. Dit maakt de CF tot een levendig geheel, in plaats van een papieren exercitie die eens per periode geüpdatet wordt. Het integrale overzicht stelt je in staat om zelf ‘in control’ te zijn van je eigen proces en visueel management toe te passen binnen jouw organisatie.

Bijsturen

Een groot voordeel van een dashboard is dat je met één druk op de knop de allerlaatste ontwikkelingen ziet. In het dashboard zie je direct of er voor een risico uit het een beheersmaatregel is en wat het resultaat van de beheersmaatregel over de tijd is. De data laten je een reëel beeld zien van de werkelijkheid en attenderen je als bepaalde grenzen (KPI’s) overschreden worden. Dit betekent dat je snel kunt ingrijpen of bijsturen als een beheersmaatregel niet het gewenste resultaat oplevert. 

Focus

Dankzij het dashboard heb je ook inzichtelijk welke onderdelen van CF de grootste financiële impact hebben. Hierdoor kun je focussen op de quick wins en bereik je binnen jouw organisatie snel het gewenste resultaat.

Vertrouwen & veranderkracht

Kortom, het inzetten van een integraal dashboard versterkt jouw relatie met de verzekeraar. Je bent in staat om hem mee te nemen in je eigen ontwikkelingen binnen de HT implementatie, focus en vervolgstappen. Dit heeft een positieve invloed op het vertrouwen van de verzekeraar.

Bovendien kan jouw organisatie heel gericht, gefundeerd en op het juiste niveau verbinding leggen met de zorgprofessional. Want als je op tijd de positieve ontwikkelingen communiceert, neemt de veranderkracht van de zorgprofessional toe.

Over de auteur
Dennis van Putten Zorg professional

Nog niet uitgelezen?

Dit artikel is deel 4 in de reeks van artikelen over Horizontaal Toezicht. Lees ook:

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen