Het toepassen van Robotic Process Automation (RPA) binnen je Finance-afdeling brengt grote voordelen met zich mee. Het is sneller, goedkoper en minder foutgevoelig dan de handmatige werkzaamheden. Benieuwd hoe dit werkt? We leggen het uit.

Altijd paraat

RPA vervangt de handelingen die een menselijke gebruiker normaliter doet met een computersysteem, zoals ERP-systemen of Microsoft Office applicaties. Dit werk doet de ‘robot’ niet onverdienstelijk: het kost slechts een fractie van een gemiddelde fte én is 24 uur per etmaal inzetbaar, 7 dagen per week. RPA robots zijn uitstekend in staat om piekbelastingen op te vangen. Daarnaast is de snelheid van handelen ook indrukwekkend: een robot is in staat een verzoek binnen één seconde te beantwoorden. In plaats van een week wachten op antwoord, ontvangt de aanvrager dit voortaan direct in zijn mailbox.

Compliant en minder fouten

RPA biedt ook mogelijkheden voor de afdeling Finance. Onder andere op het gebied van compliance: het voldoen aan allerlei wettelijke eisen in onder meer verslaggeving. Neem bijvoorbeeld SOx-controls, de benodigde handelingen hiervoor zijn uitstekend te robotiseren. En - eenmaal goed ingesteld - met veel kleinere kans op fouten. Er gaat ook geen tijd meer verloren in het overdragen van werkzaamheden, want de robot vindt het geen probleem om dezelfde handeling ieder jaar opnieuw te doen. Daarnaast leidt RPA tot een traceerbare audit trail: alle gerobotiseerde handelingen zijn te volgen en terug te herleiden. Auditor en accountant dus ook blij.

Business Partner

Met bovengenoemde voordelen lijkt het een kwestie van tijd tot alle Finance afdelingen RPA inzetten. Welke impact heeft dit op de financial? Wat blijft er over voor de controller zelf? Het antwoord is: interessanter en uitdagender werk. De saaie, repeterende werkzaamheden van de financial laten zich immers als eerst robotiseren. Hierdoor kan de financial meer tijd en aandacht besteden aan analyse en advies, gebaseerd op sneller beschikbare en betrouwbaardere cijfers. Daarop kan de controller meer impact maken en wordt de ontwikkeling tot Business Partner bevorderd.

Over de auteur
Eelko Plomp Business consultant

Volgende keer: starten met RPA

Verandering op de werkvloer kan leiden tot weerstand. Hoe laat je het team de voordelen van RPA inzien én hoe maak je het leuk? Lees het in het volgend artikel!

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen