Met Horizontaal Toezicht (HT) slaan zorginstellingen en zorgverzekeraars de handen ineen om declaratiefouten en de hoeveelheid administratieve lasten te verminderen. Dit betreft een samenwerking op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en transparantie; HT richt zich op de rechtmatigheid van zorguitgaven, het correct registreren, declareren en gepast gebruik van zorg.

Om Horizontaal Toezicht succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat de fundamentele processen van zorgverlening op orde zijn. Van registratie en declaratie tot en met verantwoording. Het proces van achteraf controleren is daarbij een belangrijk onderdeel, maar om duurzaam te verbeteren moeten wij ook toe naar een ander belangrijk element: beheersing vooraf. Oftewel: het in de basis correct registreren aan de bron.

Een leerzame methodiek hiervoor is LEAN. Binnen LEAN kent men het ‘First Time Right’ principe dat zich bij uitstek leent om de registratie van zorg te verbeteren. Primair gaat het erom dat je het gehele proces, van het registreren van de verleende zorg tot het declareren en verantwoorden, in één keer goed doorloopt zonder stappen over te doen of te corrigeren. Hierbij is het belangrijk om onnodige stappen binnen het proces (stappen die geen waarde toevoegen of een administratieve last vormen) te verwijderen. Zo wil je binnen Horizontaal Toezicht bijvoorbeeld af van het verzoek tot aanvullen of aanpassen van registraties naar zorgprofessionals of andere verantwoordelijken in het proces.

Het op orde hebben van het registratieproces zorgt voor:

Vermindering van de administratieve last bij de professionals

Maak het registratieproces logisch (wie, hoe en wat) en, voor zover mogelijk, gemakkelijk. Bouw controles in binnen de betreffende processtappen: is het nodig dat zorgprofessional X de registratie doet, is de registratie gebruiksvriendelijk en weet hij of zij waarom dit moet gebeuren?

Correcte facturatie bij de patiënt

Een goed begin is het halve werk. Foutmarges verkleinen wanneer de registratie bij de bron op orde is. Als de zorginformatie in het zorgproces eenmalig en eenduidig wordt vastgelegd, dan kan die informatie worden (her)gebruikt voor een correcte declaratie. Maar ook voor (verbetering van) de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld voor overdracht.

Mindering in correcties achteraf

Wanneer registratie aan de voorkant accuraat is, geeft dit afdelingen zoals Zorgadministratie, Planning & Control en AO/IC de ruimte om meer focus te leggen op ‘beheersing vooraf’ in plaats van ‘controle achteraf’.

Toename van vertrouwen zorgverzekeraar

Wees transparant. Zowel over de uiteindelijke controle als (de totstandkoming van) het intern geregelde proces en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Een eerste stap om het registratieproces op orde te krijgen en de administratieve last voor professionals te verminderen, is bijvoorbeeld het kijken naar de werkverdeling. Welke medewerker doet wat en waarom? En vervolgens: wat gaat aan administratief werk door naar de zorgprofessional? Dubbel werk komt regelmatig voor omdat medewerkers onvoldoende van elkaar weten wat de taken zijn. Door het registratie- en declaratieproces op deze wijze continu te verbeteren, gaat beheersing plaatsvinden in het proces in plaats van correcties achteraf. En dát is de basis voor Horizontaal Toezicht.

Nog niet uitgelezen?

Dit artikel is deel 3 in de reeks van artikelen over Horizontaal Toezicht. Lees ook:

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen