Horizontaal Toezicht (HT) in de zorg draait om vertrouwen tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars. Echter, het vertrouwen tussen medewerkers onderling binnen de interne organisatie is cruciaal om HT te laten slagen. Het vraagt om veranderbereidheid van alle betrokken interne medewerkers om gezamenlijk tot een succesvolle transitie te komen. Spannend? Natuurlijk! Maar als de evolutie ons iets heeft geleerd, is dat mensen zich willen en kunnen aanpassen. Onze 5 tips helpen jouw organisatie op weg om de verandering in te zetten!

1. Geef leiding aan de verandering

Geef vanaf het begin leiding aan de verandering. En dan niet alleen binnen de samengestelde projectgroep. Ook de leidinggevenden moeten zichtbaar leidinggeven en inspireren tot verandering. En vergeet je informele leiders niet: zij spelen een grote rol als het gaat om het creëren van draagvlak. Dus informeer en situeer hen waar mogelijk.

2. Laat het nut zien

Informele leiders helpen je bij uitstek om inzicht te krijgen in ‘de wil’ van de organisatie om te veranderen en mogelijke problemen te identificeren. Tegen welke registratieprocessen lopen specialisten al jaren aan? Welke beheersmaatregel bestaat uit een checklist van 350 pagina’s lang? Zodra ‘het nut' aansluit bij de vragen die leven, is ‘de wil' voor verandering sterk.

Laat het nut voortvloeien in je visie, je plan voor de verandering en de toekomstige situatie. De individuele werknemer moet zich ermee kunnen identificeren, zodat hij onderdeel wil zijn van en mee wil helpen aan de verandering. Heldere communicatie is hierbij cruciaal: de verandermanager dient alle talen binnen de organisatie te spreken door visie en plan te vertalen naar alle niveaus binnen de organisatie.

3. Betrek de hele organisatie bij de verandering

Om HT tot een succesvolle verandering te maken, moeten alle medewerkers betrokken zijn, diagonaal door de organisatie. Niet alleen de afdelingen Zorgadministratie, Planning & Control en AO/IC, maar ook de zorgprofessionals(!). Zorg dat jouw projectteam zicht heeft op alle rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers (bijvoorbeeld met behulp van het RACI model), alle belanghebbenden betrekt bij de verandering en een positief kritische massa realiseert in de organisatie. Zo kun je bij iedere belanghebbende in de organisatie een ambassadeur aanstellen voor de verandering, zodat iedere groep wordt gehoord. Samen zorg je voor een duurzame verandering die van toegevoegde waarde is voor de organisatie, die vanzelfsprekend is en een natuurlijk onderdeel uitmaakt​ van het werk en gedragingen.

4. Houd de voortgang bij

Als een organisatie in transitie is, is het belangrijk de voortgang hiervan te monitoren en inzicht te krijgen in hoeverre de verandering het gewenste resultaat oplevert. Dit kan bijvoorbeeld door KPI’s te ontwikkelen. Door deze KPI’s weer te geven in een dashboard, is het direct zichtbaar hoe beheersmaatregelen functioneren en presenteren. Daarnaast moet je als verandermanager het gesprek aangaan met alle betrokken afdelingen van de organisatie om feedback op te halen en waar te nemen in hoeverre de veranderingen succes hebben. Alleen met dit integrale inzicht kun je adequaat bijsturen en de verandering duurzaam verankeren.

5. Borg en verspreid je kennis

Om HT op te nemen in het DNA van je organisatie en competenties zoals ‘beheersing vooraf’ te verankeren, is het essentieel dat deze kennis wordt geborgd en verspreid binnen de organisatie. De kennis van het individu moet de kennis worden van de organisatie en vice versa. Decentraal moet deze kennis en verantwoordelijkheid worden beheerd, bijvoorbeeld door het aanstellen van ambassadeurs experts op afdelingsniveau.

Het invoeren van Horizontaal Toezicht vraagt om doelgericht veranderen. Bovenstaande tips helpen je bij de inrichting van de organisatie en transitie van het proces​ om te komen tot waardecreatie: van het verminderen van onnodige administratieve lasten tot rechtmatigheid van de zorguitgaven.

Nog niet uitgelezen?

Dit artikel is deel 2 in de reeks van artikelen over Horizontaal Toezicht. Lees ook:

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen