Robotics, het is een term die we steeds vaker tegenkomen. Maar wat is robotics nu eigenlijk en welke kansen biedt het? Welke soorten robotics hebben we en welk soort is makkelijk toe te passen voor de afdeling Finance? Vind de antwoorden op deze vragen in dit artikel!

Robotics is de verzamelnaam voor praktische toepassingen die menselijke handelingen kunnen simuleren en eventueel vervangen. Met de huidige bestaande toepassingen kunnen we onderscheid maken in drie soorten robotics:

 • Robotic Process Automation (RPA)
  RPA applicaties voeren de handelingen uit die een menselijke gebruiker normaliter doet met een computer systeem, zoals ERP systemen en office applicaties. Deze applicaties maken gebruik van vooraf gedefinieerde regels en keuzemogelijkheden voor de uitvoering van hun taken.
 • Cognitive Automation
  Cognitive Automation is gerobotiseerde automatisering die gebruik maakt van technologieën zoals de interpretatie van taal en de omzetting van spraak en handgeschreven tekst naar digitale tekst.
 • Artificial Intelligence
  Artificial Intelligence richt zich op het simuleren van intelligentie. Deze wordt toegepast om zelflerend vermogen mogelijk te maken. Applicaties zijn hiermee in staat om op basis van historische handelingen en uitkomsten zelf keuzes te maken.

Wat is RPA en hoe werkt het?

Van de drie genoemde vormen van Robotics is RPA de basisvorm en het meest eenvoudig in te richten. Om deze reden wordt RPA op dit moment het meest toegepast. Maar hoe werkt RPA nu eigenlijk?

Waar traditionele automatisering vaak gepaard gaat met het introduceren van nieuwe applicaties en processen, is RPA erop gericht om een taak precies zo uit te voeren als een menselijke gebruiker. De robot krijgt een eigen account met wachtwoord, waarmee hij kan inloggen op bestaande systemen en applicaties. Door deze aanpak hoeven geen wijzigingen in de doelapplicaties worden aangebracht om robotisering toe te kunnen passen. De robot kan dus dezelfde taken uitvoeren als zijn menselijke collega’s, maar dan vele malen sneller en zonder fouten te maken.

RPA maakt gebruik van software waarin de handelingen van de robot worden ontworpen op basis van stroomdiagrammen. Hiermee kunnen medewerkers met proceskennis vrij eenvoudig zelf gerobotiseerde processen inrichten. Kennis van programmeren is niet nodig.

Wanneer pas je RPA toe?

RPA is het beste toe te passen op relatief eenvoudige processen die repeterend van aard zijn en weinig uitzonderingen kennen. Binnen Finance omgevingen zijn veel administratieve activiteiten geschikt voor RPA. Maar ook interne controles en ondersteuning bij het samenstellen van periodieke rapportages kun je robotiseren.

In Nederland zijn al diverse pilots gedraaid met RPA. Enkele voorbeelden van processen die hierbij zijn ingericht voor het gebruik met een robot zijn:

 • Facturatie
 • Aanmaken van leverancier stamgegevens
 • Verwerken van hypotheekaanvragen
 • Verwerken van bankmutaties
 • Uitvoeren van SOX-controls

Hoewel de inzet van RPA op dit moment nog gering is, verwachten we dat robots in de toekomst veel taken kunnen overnemen. Dit betekent voor de Finance omgeving dat je de aandacht meer kunt richten op 'slim mensenwerk', zoals analyseren en adviseren. To be continued!

Over de auteur
Sierd Jansen Finance Consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen