De Omgevingswet moet ertoe gaan leiden dat overheden beter met elkaar samenwerken en mét alle belanghebbenden de fysieke leefomgeving beheren, inrichten en een toekomstbestendig beleid opstellen. Een forse transformatie binnen het fysieke domein. Vraagt deze omslag om de inzet van medewerkers met vijf poten?

Een vraag die veel projectmanagers en leidinggevenden binnen het fysieke domein bezighoudt. Hoe zet je de juiste mensen in om een andere manier van denken, samenwerken en participeren te realiseren: integraal en samenhangend in de visie van de Omgevingswet? Een mooie, maar ook stevige uitdaging voor alle, bij de fysieke leefomgeving betrokken, partijen.

Culture eats strategy for breakfast.
Jessica Huizing-Boere

Deze bekende uitspraak over verandering kwam ik een paar weken terug weer tegen. Dit citaat raakt voor mij de kern, omdat de menselijke kant zelden of pas laat in het proces aandacht krijgt bij transformaties. Bij een succesvolle transformatie gaat het om de verbinding tussen het werk in de praktijk en de mensen die dat werk uitvoeren. Het een kan niét zonder het ander. Focus op de inzet van talenten is hierbij de sleutel. Door talenten te benutten in verandertrajecten, worden verandertrajecten efficiënter en effectiever vormgegeven.

Talent omzetten in prestaties

Een talent is een eigenschap van een persoon die in de persoonlijkheid verankerd is (aangeboren) en daarmee in basis onveranderlijk. Talent is het vermogen om met gerichte inspanning, ondersteuning en ontwikkeling een bepaalde competentie en daarbij behorend gedrag tot een hoog niveau te ontwikkelen. Ieders talenten bepalen dus de ontwikkelbaarheid van competenties en daarmee ook de match met bijvoorbeeld functies en/of rollen. Maak de talenten van mensen inzichtelijk en gebruik hun talenten om de verbinding te maken tussen de harde en zachte kant, want dan zet je mensen in hun kracht. Ze zijn bezig met waar ze goed in zijn en dat geeft hen energie. Mensen presteren daarmee beter en langduriger als zij werkzaamheden uitvoeren die gestoeld zijn op hun talenten.

Concreet

Daar waar we binnen het fysieke domein vooral gewend zijn om adviezen te geven vanuit ons eigen specialisme, wordt met de Omgevingswet verwacht dat we samen met in- en externe partijen tot een veilige en gezonde inrichting van de fysieke leefomgeving komen. Het schrijven van een advies vanuit eigen expertise is heel wat anders dan in gezamenlijk overleg tot de beste oplossing komen. Het vraagt verschillende kwaliteiten en competenties. De persoon die heel goed is in het schrijven van een advies of beleidsstuk is wellicht niet goed in het gesprek aangaan met andere partijen of het spreken voor een groep. Iemand iets laten doen waar hij of zij geen talent voor heeft, kost de persoon in kwestie veel energie en leidt vaak niet tot het beste resultaat.

Ieder gebied en iedere samenwerking vraagt om een eigen, specifieke aanpak. Een aanpak die zo goed mogelijk aansluit bij de kenmerken van dat gebied of de samenwerkingspartners waar je mee te maken hebt. Een andere aanpak vraagt om andere kwaliteiten en competenties. Niet iedereen is geschikt voor elke best passende aanpak. Talenten vormen de bron voor prestaties, als basis voor samenwerking en als de ideale werkversneller. Als je focust op de persoonlijke talenten van mensen, volgen de resultaten vanzelf. Want mensen presteren beter en langduriger als ze werken vanuit hun talent. Kies daarom niet voor het spreekwoordelijke 'schaap met de vijf poten', maar voor de persoon die op basis van zijn of haar talenten het beste aansluit bij de vraag van de rol of het project.

Meer weten over omgevingswet?
Michiel Stam Consultant Legal

Lees ook:

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen