Functionele cookies

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Gepersonaliseerde informatie

Hiermee ontvangt u gepersonaliseerde informatie op onze website die wordt afgestemd op uw internetgedrag.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur breekt een spannende tijd aan voor iedere gemeente. Niet alleen voor de politiek, maar ook voor het ambtelijk apparaat. Een nieuwe coalitie betekent per definitie verandering, met onder meer nieuwe doelstellingen en nieuwe plannen. Door de regiefunctie die veel gemeenten nastreven, worden de uitdagingen groter dan ooit. Een afdeling die hier zeker de gevolgen van zal ondervinden is de afdeling Financiën.

Van de afdeling Financiën wordt veel verwacht. Naast betrouwbare financiële cijfers leveren, moet de afdeling ook haar adviesrol richting College, wethouders en de rest van de organisatie invullen. Veel gemeenten zijn daar al langer mee bezig en de komende maanden zal blijken hoe ver Financiën in dit opzicht is gegroeid. Lukt het de afdeling daadwerkelijk om de rol als business partner te pakken en om toekomstgericht mee te denken bij de planvorming voor de komende jaren? Kan de afdeling adviseren over positieve en negatieve consequenties van voorgenomen beleid en alternatieve scenario’s? Zijn de medewerkers hier klaar voor of blijven zij steken in hun oude rol van financial control? 

Gemeente als ketenregisseur

Een regisseur moet ten allen tijde overzicht hebben over de situatie én verantwoording kunnen afleggen aan de betrokken partijen over de resultaten en het handelen. Kort gezegd: de organisatie moet zo zijn ingericht zijn dat het voeren van regie mogelijk is. Hiervoor moet de ketenregisseur beroep kunnen doen op de rest van de organisatie, de informatievoorziening op orde zijn en de besluitvorming op de juiste manier verlopen.

De volgende vragen zijn daarom actueel voor Financiën:

  1. Is de basis voldoende op orde, zodat onder alle omstandigheden cijfers snel en betrouwbaar inzichtelijk zijn?
  2. Heeft Financiën kennis van en inzicht in de (hogere) doelen van de gemeente?
  3. Is Financiën in staat om deze te (helpen) vertalen naar subdoelen en KPI’s?
  4. Beschikt Financiën over de juiste mensen om toekomstgericht te adviseren en zitten zij op de juiste plek?
  5. Heeft Financiën voldoende draagvlak in de organisatie om haar rol te pakken als het straks spannend wordt?

Wat is jouw antwoord?

Onze ervaring is dat nog lang niet alle gemeenten deze vragen met "ja" kunnen beantwoorden. De komende tijd gaan we in een aantal verdiepende artikelen nader in op de vraag hoe we het samenspel tussen Financiën, het Sociaal Domein en het Fysiek Domein kunnen verbeteren.

Over de auteur

"Ingewikkelde materie begrijpen en omzetten in eenvoudige taal. Én problemen omzetten in oplossingen. Daar ben ik goed in. ​Ik kan hierbij putten uit ruim 16 jaar ervaring als controller op allerlei posities en in diverse organisaties, zowel binnen de profit als de non-profit. Ik zoek altijd de samenwerking binnen de financiële kolom en daarbuiten. Want binnen controlling maakt de mens het verschil."

Neem contact op Eelko Plomp Business consultant
06 1358 70 27
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen