Grote kans dat jouw organisatie zich voorbereidt op de invoering van Horizontaal Toezicht (HT). Het spectrum van de werkzaamheden verschilt per organisatie, maar uit onze ervaring bij verschillende HT-trajecten zien we dat een aantal onderwerpen steeds terugkomt. Volg daarom de 5 uitgangspunten van FOCUS: Feedback, Openheid, Contact, Uitwisseling en Starten. Zo houd je focus op Horizontaal Toezicht!

Feedback

Feedback vragen is moeilijk en wordt daarom vaak bewust ‘vergeten’. Maar juist door het vragen van feedback en het regelmatig evalueren van de behaalde resultaten, voorkom je een tunnelvisie en kun je op tijd bijsturen. Bovendien blijven jij en jouw team gemotiveerd als jullie weten dat jullie op de goede weg zitten. Vraag ook regelmatig feedback aan de zorgverzekeraars en laat hen jullie ontwikkeling zien. Hun perspectief is breder, juist omdat zij op hetzelfde moment ook bij andere zorgaanbieders toewerken naar HT. En daardoor ontvang jij weer nieuwe inzichten.

Openheid

Openheid is de basis van HT. Het heeft geen zin je beter voor te doen dan de rest. Gebruik het landelijk instapmodel om te achterhalen welke randvoorwaarden voor HT nog ontbreken in jouw organisatie. Wees hier vooral eerlijk in. Betrek ook hierbij de zorgverzekeraars, zodat er vooraf overeenstemming is over het startpunt en de ingezette verbeteringen.

Contact

Leg contact met medisch specialisten, verpleegkundigen, de zorgadministratie en andere belanghebbenden in de organisatie. Je kunt vanachter je bureau bedenken welke risico’s er zijn vanuit de wet- en regelgeving, maar risico’s komen ook voort uit het proces en het gebruik van ICT-systemen waarin zorgprofessionals dagelijks werken. Tijdens het behandelen van patiënten lopen zij tegen belemmeringen aan die jij niet vanachter het bureau kunt bedenken. Ga met hen de dialoog aan over de inhoud achter regels en administratieve handelingen. Waarom doe je wat je doet? En van wie moet dat? Is dit wel een relevant risico of is het slechts een uitzondering?

Uitwisseling

Uitwisseling van kennis met andere zorgaanbieders of kennisdragers zorgt ervoor dat jij niet continu zelf het wiel opnieuw moet uitvinden. Je leert van de best practices bij anderen en kunt deze aanpassen naar specifieke situaties binnen jouw organisatie. Welke bronnen gebruik je bij het onderbouwen van de scores op het instapmodel? Hoe pas je de 'kans keer impact methode' toe? Hoe vertaal je de theorie van het '3 lines of defence model' naar verantwoordelijkheden en taakverdelingen binnen en tussen functies? Hoe ziet het assurance traject eruit? Dit zijn vragen die pilotinstellingen al hebben beantwoord en hun ervaringen graag met je delen. Maak daar gebruik van!

Starten!

Zorg voor een goede voorbereiding en helder projectmanagement. Want een goede voorbereiding is het halve werk. Voorkom dat je verzand in interne en externe belangen en allerlei analyses over de voor- en nadelen van HT, maar start met het oppakken van veranderingen waar de organisatie het meeste baat bij heeft. Als men ziet dat er iets gebeurt, draagt dit bij aan motivatie voor de volgende fases.

FOCUS is een selectie van aandachtspunten die wij zien bij trajecten naar HT. Door deze 5 uitgangspunten te volgen, start je met een goede voorbereiding van het traject naar Horizontaal Toezicht!

Over de auteur
Jenneke Hoekstra Zorg professional
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen