Afgelopen vrijdag gaven Dave Gray en Vincent Wiegel (Lector Lean HAN) een masterclass aan een aantal Lean-collega’s en studenten van de HAN. We werden meegenomen in de kracht van visual thinking en A3 bij verbetertrajecten. Dave Gray helpt organisaties bij het oplossen van complexe problemen op het gebied van cultuur, innovatie en verandering. Zijn visie deelt hij onder andere in zijn boeken The Connected Company, Visual Thinking en Liminal Thinking.

De kracht van visual thinking en A3

Een krachtig middel voor Lean verbetertrajecten is de A3 tool. Deze tool beschrijft op een overzichtelijke manier op één pagina (in A3 formaat) het probleem, de huidige en gewenste situatie met verbetermaatregelen om procesproblemen in organisaties op te lossen. Tijdens deze interactieve sessie werd nogmaals benadrukt dat iedere verandering begint met communicatie en betrokkenheid. Niets is krachtiger dan te beginnen met het in beeld brengen van het probleem. Door aan de start van het verbetertraject helder in beeld te brengen wat het probleem is en welke acties nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken, kom je in gesprek met de medewerkers wat leidt tot betrokkenheid. 

Verandering begint met het gesprek, (h)erkenning van het probleem en een beeld van de gewenste situatie. Dave Gray nam ons mee in de kracht van visuele communicatie. Visualisaties geven in één oogopslag het probleem én de gewenste situatie weer. Het geeft aanleiding tot gesprek, reduceert veelal de complexiteit en leidt ertoe dat mensen betrokken raken. Om die reden is het een belangrijke voorfase van een verbetertraject. Hier wordt het zaadje geplant voor de verandering, onder onze Lean experts beter bekend als Nemawashi.

Gray onderscheidt abstracte, metaforische en letterlijke weergaven. Abstracte visualisaties bestaande uit cijfers, grafieken en diagrammen, metaforische visualisaties zijn gericht op de emotie en letterlijke visualisaties geven precies weer wat en hoe er uitgevoerd moet worden. Visualisaties gericht op de emotie, eventueel onderbouwd met abstracte weergaven, zijn in de regel het meest effectief, omdat beslissingen en keuzes vaak emotioneel van aard zijn.

Op basis van deze visie en toelichting gingen we zelf aan de slag met visualiseren. Eenieder tekende een probleem en gewenste situatie uit de dagelijkse praktijk op een A3. Bij de plenaire bespreking werd de kracht van visual thinking en A3 bevestigd. De visualisaties van soms erg complexe materie en het gedachtegoed achter Visual Thinking biedt toegevoegde waarde op verschillende manieren:

  • Fungeert als praatplaat die bruikbaar is voor co-creatie;
  • Het brengt een opbouwend gesprek op gang;
  • Schept een gezamenlijk startpunt voor verandering;
  • Creëert betrokkenheid bij de verbetering.

In andere woorden: start jij morgen met een verbetertraject? Ga het gesprek aan en just draw it!

Over de auteur
Natalie de Roos Recruiter
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen