De vlag kan uit! Veel GGZ aanbieders keken uit naar 1 november. Hét moment waarop om het Zelfonderzoek 2015 een strik gelegd kan worden. Wij brachten die strik de afgelopen week letterlijk naar een aantal van onze opdrachtgevers. Ondertussen biedt het een mooie aanleiding om het Zelfonderzoek in perspectief te plaatsen.

Focus op uitkomsten

Het Zelfonderzoek is een effectief middel voor zorgaanbieders om te bepalen welk deel van de omzet rechtmatig is. Daarmee vormt het Zelfonderzoek een onderbouwing naar de accountant, wat het opstellen van een betrouwbare jaarrekening vereenvoudigt. Bovendien bieden de uitkomsten een overzicht van de knelpunten in de registratie, op basis waarvan verbeterpunten geformuleerd kunnen worden.

Er kleven echter ook nadelen aan deze manier van controleren. Omdat retrospectief gecontroleerd is, worden eventuele verbeteracties gebaseerd op gedateerde informatie. Inzicht in de huidige situatie ontbreekt vaak. Daarnaast ervaren organisaties een grote administratieve last in een relatief korte periode om de controles uit te voeren. Elk controlepunt dient uitgevoerd te worden, dus ook de punten waar een organisatie weinig tot geen risico op loopt.

De vraag is: is er een alternatief voor het Zelfonderzoek dat afrekent met deze tekortkomingen?

Processen borgen en vooruit kijken

Gaat Horizontaal Toezicht hierin het verschil maken? Wij zien van wel!

Horizontaal Toezicht functioneert als een vliegwiel binnen de organisatie: het toewerken naar Horizontaal Toezicht biedt concrete handvatten voor procesoptimalisatie. Wanneer deze verbetercyclus eenmaal is ingezet, creëert dit door de hele organisatie energie om de lijn van verbetering écht door te zetten en bijvoorbeeld uit te breiden naar andere financiers.

  • Samen wordt rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant geborgd ter vervanging van gegevensgerichte controles achteraf.
  • Inzet van de beheersmaatregelen wordt afgestemd op basis van risico’s.

Daarmee wordt het controleproces efficiënter en beperkt Horizontaal Toezicht financiële risico’s voor de aanbieder door deze vooraf inzichtelijk te maken, niet achteraf.

Er wordt binnen Horizontaal Toezicht aandacht besteed aan het creëren van een cultuur waarin medewerkers op alle niveaus worden betrokken bij de beoogde verbeteringen in de organisatie. Door de juiste houding en gedrag wordt verbetering verder gefaciliteerd. Het beheersen van risico’s is immers alleen mogelijk als medewerkers de juiste afwegingen maken op dit gebied.

Over de auteur
Anke Wessels-Heesakkers Business manager
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen