De Rijksoverheid selecteerde EIFFEL voor financiële en juridische dienstverlening via een aanbesteding. En daar zijn we natuurlijk erg trots op. Vanuit de maatschappelijke verantwoording vraagt de overheid van hun partners om mee te werken aan social returnprojecten, proeftuinen, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een baan. Doelgroepen zijn onder meer Wajongers, mensen met een beperking, langdurig werklozen, jeugddelinquenten en autisten.

Omdat we denken in kansen, zochten we naar een oplossing die dicht bij onze kennis, kunde en ons netwerk ligt en dus goed bij ons past. Die vonden we in de topsport. Want heel veel topsporters zijn zo gefocust op hun sport dat ze weinig nadenken over hun maatschappelijke carrière die onvermijdelijk volgt als ze stoppen met topsport.

Monique Noomen-Greve ondertekent het plan van aanpak

We starten met een begeleidingstraject van één jaar voor vijf actieve of onlangs gestopte topsporters. Het eerste half jaar staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling en vervolgens laten we de topsporters kennismaken met diverse organisaties uit ons netwerk om te kijken welk type bedrijf of organisatie het beste bij hen past.

Topsporters weten waar hun kracht ligt en kunnen met hun topsportmentaliteit veel waarde toevoegen aan organisatie. Wij begeleiden ze om ook in hun maatschappelijke carrière goud te halen.

De Rijksoverheid is heel erg enthousiast over ons initiatief en bezegelde dat dinsdag 14 november met de gezamenlijke ondertekening van ons plan van aanpak. Hierbij waren ook elf andere organisaties aanwezig. Zij starten allemaal een proeftuin voor bepaalde doelgroepen.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen