De cijfers liegen er niet om: de bore-out is een serieuze kantoorziekte met potentieel grote gevolgen. Niet alleen is het aan de medewerker zelf om hiermee bezig te zijn, ook werkgevers moeten bewust worden van de klachten. Ontevreden en inefficiënte medewerkers hebben natuurlijk ook invloed op een organisatie. In dit laatste artikel van de reeks staat de werkgever centraal: wat kun je als organisatie doen om klachten te voorkomen?

Schijnoplossingen

Vaak worden schijnoplossingen uitgevoerd die de symptomen aanpakken, maar niet de oorzaak van het probleem oplossen. Een van deze schijnoplossingen is controle. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de lengte van pauzes of het monitoren van internet- en printgedrag. Ja, als manager krijg je dan wel inzicht in privézaken op werk, maar het is ook een risico voor de vertrouwensband tussen werkgever en werknemer. Een omgeving waarin je creativiteit en plezier de ruimte wilt geven, is gebaat bij een goed vertrouwen.

Een tweede schijnoplossing is dat je de medewerker op een functie plaatst die onder zijn/haar niveau zit. Het lijkt slim om mensen ‘makkelijk’ werk te geven, zodat ze ruimte overhouden voor eigen initiatieven. Maar dit kan leiden tot onderbelasting en verveling. Aangezien veel organisaties methoden en doelen nastreven die niet meetbaar zijn, kan een medewerker de ruimte niet makkelijk zelf opvullen door initiatieven. Het is niet concreet genoeg.

Wat dan wel?

De focus moet gericht zijn op een duurzame oplossing en dus op bestrijding van de oorzaken van de bore-out. Dit betekent dat je de discussie aangaat met de medewerker. Je moet je als manager oprecht afvragen hoe het komt dat de medewerker zich zo gedraagt. Bespreek de werkzaamheden ook tijdens voortgangsgesprekken. Werknemers beginnen zelf niet snel over verveling, het is aan de manager om hierin leidend te zijn.

Daarnaast is het slim om het takenpakket nog eens goed te evalueren. Zijn alle taken wel goed verdeeld? Door veranderingen of reorganisaties kan er een scheefgroei zijn ontstaan bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Stel na de evaluatie concrete doelen en deadlines aan de taken. Zo voorkom je dat verveelde medewerkers geen kans krijgen om hun werk eindeloos uit te stellen. Bovendien bied je hen op deze manier structuur, waardoor ze weer een methode om medewerkers weer in een werkritme te krijgen.

Tot slot: talent en ontwikkeling zijn kernbegrippen om een bore-out te voorkomen. Geef medewerkers de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren. Zo ontwikkelen zij zich verder in hun talenten en halen ze voldoening uit de werkzaamheden. Jij kunt als werkgever vervolgens weer analyseren of de medewerkers nog op de juiste functie zitten. Door werk aan te laten sluiten bij de talenten en wensen van de medewerker wordt desinteresse voorkomen.

Dit was het laatste artikel uit de reeks 'de bore-out'. Hopelijk heb je voldoende kennis opgedaan en genoeg tips ontvangen om de bore-out te voorkomen. Het begint bij bewustzijn, het signaleren van symptomen en dan is het taak om het bespreekbaar te maken.

Over de auteur
Leonie Siepman Legal professional
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen