Vraag 100 mensen wat ze onder ‘lekker eten’ verstaan en je krijgt waarschijnlijk 80 verschillende antwoorden. Doe hetzelfde bij het onderwerp ‘leefbaarheid’ en de uitkomst zal vermoedelijk vergelijkbaar zijn. Frans de Jong van de gemeente De Ronde Venen en René van der Meer van het AnalyseCentrum vertelden tijdens hun deelsessie ‘Smart data en leefbaarheid’ bij Succesvol Transformeren II hoe dit komt en hoe data hierin meer lijn kan brengen.

Strategisch beleidsadviseur Frans de Jong benoemde dat er richting 2040 een sterke toename van het percentage ouderen komt in zijn gemeente. Dat blijkt uit de demografische ontwikkeling. “Daarmee komen er allerlei leefbaarheidsgerelateerde vragen op de gemeente af. Is het bestaande voorzieningenniveau te handhaven? Als we steeds meer ouderen boven de 80 jaar krijgen, hoe houden we de bijbehorende potentieel complexe zorgproblematiek beheersbaar? Wat betekenen de ontwikkelingen voor onze vervoersinfrastructuur?”

Leefbaar is meer dan ‘ruim en groen’

De gemeente De Ronde Venen ligt in het Groene Hart en heeft veel groen en water binnen haar grenzen. De oppervlakte van de gemeente is vergelijkbaar met die van Amsterdam, maar er wonen slechts 43.000 inwoners. “Vanuit die aspecten gezien maken de omgeving en ligging het een erg leefbare gemeente. Maar we realiseren ons natuurlijk dat we daarmee het thema niet kunnen afdoen. Daarom zijn we in De Ronde Venen ook het proces gestart om te komen tot een maatschappelijke agenda: in samenspraak met inwoners en maatschappelijke partners maken we een agenda die aansluit bij de feitelijke behoefte die leeft in de wijken en kernen.”

“Van leefbaarheid lijken oneindige hoeveelheden definities te bestaan. Leefbaarheid van een bepaald gebied wordt vaak bepaald door zaken als voorzieningen, veiligheid, milieu, openbare ruimte en sociale kenmerken, maar ook door de mate waarin die aspecten gehandhaafd worden,” vertelde René van der Meer. “Maar leefbaarheid kan voor de bewoner die middenin een bepaalde buurt woont anders ervaren worden door iemand die óver de leefbaarheid in die buurt praat.”

Leefbaarheid op basis van data-inzichten

Kortom: leefbaarheid heeft als thema baat bij een basis van feitelijkheden, van data. Het AnalyseCentrum maakt hiervoor gebruik van data-inzichten van alle huishoudens in Nederland, opgebouwd uit kenmerken die afkomstig zijn uit 1.350 openbare bronnen. René: “we kunnen daarom alle Nederlandse huishoudens verdelen over 50 verschillende huishoudenprofielen. Per huishouden beschikken we over 40 demografische kenmerken (op het vlak van bijvoorbeeld demografie, lifestyle en koopkracht) en 2.000 voorspelmodellen. Zo krijgen we inzicht in wat mensen drijft en ook hoe een buurt zich getalsmatig en qua behoeften gaat ontwikkelen.”

Zoals een van de sessiedeelnemers concludeerde, is het huishoudenprofiel dat iemand kenmerkt, van invloed op de behoeften van leefbaarheid. René van der Meer gaf als reactie dat de samenstelling van de groep huishoudens in een bepaalde straat of een bepaalde wijk, behoorlijk bepalend kan zijn. “We onderzochten ooit in een stadsdeel van Amsterdam de reden dat één bepaalde straat in dat stadsdeel geen positieve ontwikkeling op leefbaarheid liet zien. Wij konden inzichtelijk maken dat in die straat allemaal huishoudens van hetzelfde type zaten. Die huishoudens zaten in hun persoonlijke wensen en gezinsomstandigheden eigenlijk al in een volgende fase, maar hadden niet de financiële middelen en/of het passende woningaanbod om daadwerkelijk te gaan verhuizen. Die situatie maakte dat de leefbaarheid in die straat onder druk bleef staan.”

Een voor de hand liggende optie in zo’n geval is om als woningcorporatie te zorgen voor meer wisselende huishoudenprofielen in een bepaalde wijk. Tegelijkertijd is dit niet per definitie een oplossing: zet eenzame ouderen in een buurt met verder vooral tweeverdieners en het gevoel van eenzaamheid wordt eerder versterkt dan afgenomen.

Perspectieven kwantificeren en keuzes maken

Kortom: leefbaarheid vraagt om maatwerk. “En,” beaamde René van der Meer tot slot, “het klopt dat je persoonlijke perspectief hierbij heel bepalend is, maar data maakt het wel mogelijk om perspectieven te kwantificeren. En dan kun je integrale keuzes maken.”

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen