Deze zomer las ik het licht verontrustende boek ‘De Cirkel’ van Dave Eggers. Hij beschrijft hierin de impact van het gelijknamige en machtigste internetbedrijf ter wereld in het maatschappelijke en politieke leven. Dit bedrijf weet namelijk alle datastromen van en over haar gebruikers aan elkaar te verbinden en zo uiteindelijk van iedereen één online identiteit te creëren.

Een van de principes hieronder, is dat van de volledige transparantie. Als iedereen namelijk alles van en over elkaar weet, dan bestaat er maar één waarheid met alle voordelen van dien. Hoofdpersoon Mae Holland gaat zelfs nog een stapje verder als ze zegt: “Dingen voor jezelf houden is niets meer en niets minder dan puur egoïsme. Wij zijn het als mens verplicht om te delen wat we zien en wat we weten. (…) Iedereen heeft het recht om ongehinderd kennis te vergaren. De verzamelde kennis van de wereld is ons collectieve eigendom. (…) Privacy is diefstal.”

Netwerksamenwerking in sociaal domein

Bijvoorbeeld: in de transformatie in het sociaal domein speelt ‘de netwerksamenwerking’ een belangrijke rol. Het besef dat de gemeente in een nieuwe samenwerking met haar maatschappelijke partners komt te staan, waarin verantwoordelijkheden meer gedeeld en herbelegd worden. Dit betekent in de aansturing voor gemeenten een omslag ‘van dicteren naar regisseren’.

Een dergelijk netwerk kan alleen goed functioneren, transformeren en geregisseerd worden, als de verschillende partners hun data en inzichten, daar waar nodig en mogelijk is, met elkaar delen. Verantwoordelijkheid delen richt zich immers niet alleen op de vraag ‘wie kan voor welk stukje van de gezamenlijkheid afgerekend worden?’, maar juist op het perspectief van gezamenlijk werken aan gedeelde maatschappelijke doelstellingen.

Het creëren van een gezamenlijk data-uitgangspunt is dan cruciaal. Uiteindelijk moet je daarin goed bepalen wat je wel of niet en onder welke voorwaarden met elkaar deelt. Daarvoor ligt nog echter de principiële keus om als netwerkpartner je überhaupt bereid te tonen om de beweging te maken van ‘kennis is macht’ naar ‘kennis delen is kennis vermenigvuldigen’. Die bereidheid is er nog lang niet overal; ik zie van dichtbij dat gemeenten voor een gezamenlijk belang soms de grootst mogelijke moeite moeten doen om data bij partners los te krijgen.

Het perspectief van Dave Eggers en De Cirkel is (en blijft hopelijk) bij het andere eind van het spectrum. Het stelt de lezer echter wel de reflectieve vraag wat er zou gebeuren als we alle belemmeringen die we standaard zien, zouden wegnemen of loslaten. Ik ben ervan overtuigd dat dit denken vanuit mogelijkheden de transformatiekracht verder zou versterken.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen