Welke zorginstelling is geen voorstander van kwalitatief hoogwaardige zorg? Vandaag de dag hebben zorginstellingen te maken met allerlei kwaliteitszorgeisen, opgelegd door verschillende regelgevers: het rijk, de gemeente, het bestuur van instellingen, et cetera. Bijkomend zijn er veel kwaliteitseisen waar zorginstellingen aan moeten voldoen en is het aantal keurmerken hoog. In combinatie met allerlei verplichtingen is het voldoen aan kwaliteitseisen een doel op zich geworden. Hoe zorgen we dat dit weer een middel wordt?

Binnen zorginstellingen heerst de gedachte: als ‘we’ maar voldoen aan de verplichtingen dan zijn we in ieder geval veilig. ‘Afvinklijstjesgedrag’ is het gevolg. Toezichthouders houden dit gedrag in stand door de focus te leggen op harde eisen en de schriftelijke controle ervan: lijstjes!

Kwaliteit ontstaat niet op een vinklijstje

Om de huidige gedachtegang bij de toezichthouder (die veel invloed heeft op het gedrag van zorginstellingen) te doorbreken staat in het meerjarenbeleidsplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg het volgende:

“Voor kwaliteitsbewaking en -bevordering worden in de gezondheidszorg veel lijstjes afgevinkt. De IGZ vindt het belangrijk om daarnaast ook te vonken door de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders zo te stimuleren dat zij de best mogelijke zorg bieden aan hun patiënten of cliënten.”

Echte kwaliteit bereik je zo

Een lijstje kan dienen als hulpmiddel. De focus dient echter te liggen op zuiver het bereiken van kwaliteit. Hoe? Wij geven 3 tips om dit te kunnen bereiken.

Tip 1: gebruik je verstand, zorg voor een stabiele basiskwaliteit

Voor zorginstellingen is de behoefte groter dan ooit om kwaliteit als stabiele basis te verankeren in de organisatie. De beste manier om dit te bereiken is om te focussen op wat nodig is, enkel zaken te doen die ‘moeten’ en de vrijgekomen tijd in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. Op die manier ontstaat tijd voor kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Weg met overbodige administratie.
  • Materialen één vaste plek geven, niemand hoeft ernaar te zoeken.
  • Wachtrijen beperken.
  • Apparatuur werkt naar behoren, is goed afgesteld en onderhouden.
  • Goede opleiding, training en communicatie als stabiele basis.
  • First time right: DOT’s/dossiers worden bij de eerste invoer correct ingevuld.

Tip 2: 5s als start van de oplossing

5S-model

We weten allemaal: zorgverleners zijn meer intrinsiek gemotiveerd als ze tijd besteden aan de patiënt of cliënt. Onnodig tijd besteden aan het zoeken naar materialen, documenten of het bezig zijn met overbodige administratie werkt juist demotiverend. De 5s methode voorkomt het ontstaan van dit soort frustraties. Een goed uitgevoerde 5s methode zorgt voor een stabiele, schone en opgeruimde werkplek met de juiste voorraad en goed werkende materialen en apparatuur. Een makkelijke werkwijze om de basis op orde te hebben, een startpunt van goede zorg.

Stap 1: Gooi of verwijder al het overbodige (verbanden die niet meer gebruikt worden, oude documentatie).

Stap 2: Orden wat bij elkaar hoort.

Stap 3: Zorg dat je werkplek schoon is (een verbandkamer met veel artikelen zorgt automatisch voor extra zoektijd).

Stap 4: Organiseer (leg dichtbij wat je vaak nodig hebt, voorkom onnodige beweging).

Stap 5: Standhouden! Je werk wordt alleen makkelijker als je deze stappen blijft herhalen en het in stand houdt.

Tip 3: standaardisatie als oplossing voor de lange termijn

Heb je de vijf bovenstaande stappen doorlopen, zoek dan naar standaardisatie. Hoe meer je standaardiseert hoe meer je tijd over houdt voor kwalitatieve invulling van het zorgproces. Let op: standaardiseer alleen wat nodig is en stel regelmatig bij.

Martijn Mahler Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen