Er is al veel over ze geschreven en de theorieën lopen uiteen, maar we kunnen nog veel ontdekken over de millennials. Geboren tussen begin 1980 en 2000, ook wel generatie Y of nexters genoemd. De millennials zijn de eerste personen die opgroeien met technologie die hen verbindt met de wereld. Hoogopgeleid, met een innovatieve blik op de toekomst en ambitieus. Maar ook gekenmerkt door verveling, snel afgeleid en niet snel tevreden. Ongeveer 55% van de werkende jongeren wordt getergd door verveling op werk: een risico voor het ontwikkelen van een bore-out.

Kenmerken van de millennial

De millennials hebben een ingewikkeld zelfbeeld ontwikkeld door de jaren heen. Ze zijn opgegroeid met positieve beloning, hebben een prachtig leven online en krijgen grenzeloze kansen. Deze generatie wordt vaak gezien als lui, eigenwijs en arrogant. Ze weten wat ze willen en eisen veel van de werkgever. En bij tegenslag leggen ze snel het bijltje neer, want ze krijgen nooit kritiek.

Maar eigenlijk heeft de millennial een onzeker zelfbeeld. Op social media is altijd alles mooi en goed en lijkt iedereen een perfect leven te leiden. Ze checken continu hun online leven. Ook onder werktijd worden Facebook en Instagram constant in de gaten gehouden. Het is onderdeel van hun bestaan.

Een baan is ook meer dan alleen werk, het is onderdeel van hun leven. Een interessante functie heeft impact op hun rol in de sociale kring. Op de werkvloer zoeken millennials inspiratie, snelle (positieve) feedback en hechten ze veel waarde aan hun vrijheid. Ze hebben een sterk beeld over hoe de wereld moet zijn. Het maximale uit hun baan halen in een zo’n kort mogelijke tijd, dat is het doel. En als de baan daar niet aan voldoet, dan gaan ze snel verder. Waar de oudere generatie vaker kiest voor financiële zekerheid en waarde hecht aan een veilige post, wil generatie Y impact maken. En daarbij stellen ze hun eigen ontwikkeling boven het belang van de organisatie.

Doordat millennials zich willen ontwikkelen en impact maken, zijn ze snel teleurgesteld in banen. De teleurstelling is aanleiding voor de ontwikkeling van verveling en desinteresse. Door het verlies van inzet raken ze onderbelast; een van de aanleidingen van een bore-out. Voordat je het in de gaten hebt, nemen de millennials ontslag bij jouw bedrijf. Omdat ze continu online zijn, komen ze snel in aanraking met betere en impactvollere bedrijven. Daar ligt nu juist de kans.

Voorkom een bore-out, overbrug de kloof

Als je als bedrijf de kloof overbrugt tussen bovengenoemde waardes van de millennials en de strategie van jouw bedrijf, kun je verveling voorkomen. De uitdaging ligt er in om de afstand tussen werkgever en jonge werknemer zo klein mogelijk te maken. Stimuleer de jonge werknemers om zelf te komen met ideeën voor impact en ontwikkeling. De millennials zijn waardevol om juist dat stukje extra inspiratie en visie in te brengen. Probeer niet te veel te sturen op korte termijn of direct resultaat, maar sta open voor de ideeën van millennials. Inhoud gaat boven geld. Om de jongeren te stimuleren en te laten floreren, is het slimmer om te investeren in ruimte voor leren, fouten toestaan, regelmatig feedback geven en het aanbod van opleidingsmogelijkheden, dan in een mooie werkplek. Voornamelijk opleidingen in de vorm van praktische cursussen worden gewaardeerd, dan kan de kennis meteen worden toegepast.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen