Klachten door verveling op het werk is sinds kort een erkend probleem. Bore-out is de naam van deze kantoorziekte. Cijfers lopen uiteen over de hoeveelheid mensen die zich vervelen op het werk: van 87% die zich wel eens verveelt tot 15% met serieuze klachten. Maar wat is de bore-out nu precies?

Jouw welzijn wordt beïnvloed door de interactie tussen persoonlijke en werkgerelateerde factoren, zoals functiewerkzaamheden, werkrelaties en persoonlijke ervaringen. Deze factoren kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de werknemer. Bij een bore-out speelt verveling een grote rol. Vanuit de wetenschap wordt verveling op het werk op twee manieren gedefinieerd.

  1. Verveling wordt geassocieerd met monotone en routinematige taken.
  2. Verveling is gerelateerd aan de individuele behoefte om constant gestimuleerd te worden. Veel millennials kennen deze behoefte.

Deze verveling kan op allerlei manieren negatieve invloed hebben: slechte performance, ontevredenheid, absentie en uitval door ziekte.

Van verveling tot bore-out

Mensen met bore-out klachten hebben lang niet altijd in de gaten dat verveling deels de oorzaak is. Maar verveling is niet de enige aanleiding tot het creëren van bore-out klachten. Onderbelasting en desinteresse gaan gepaard met verveling en leiden tot aangeleerd gedrag van werknemers om niet de indruk van een bore-out achter te laten, waardoor het dus lijkt alsof iemand het heel druk heeft. Het eerste onderdeel, onderbelasting, heeft te maken met het benutten van de capaciteiten van de werknemer. Dit kan uit zowel kwalitatieve (weinig inhoudelijke uitdaging) als kwantitatieve (de hoeveelheid werk is te laag) taken bestaan. Het tweede kenmerk van de bore-out is desinteresse: de werknemer kan zich niet meer identificeren met het bedrijf noch de werkzaamheden. Hij/zij ziet het nut van de taken niet in en ziet weinig belang in het doel van organisatie. Tot slot komt de verveling, met als gevolg een gevoel van leegheid.

Over de auteur
Leonie Siepman Legal professional

Interesse gewekt?

6 september het vervolg van de Bore-Out reeks waarin de specifieke klachten worden uitgelegd. Waar heb je nu echt last van als je de Bore-Out te pakken hebt? Lijkt het echt op een burn-out of kun je toch nog verschillen zien?

Lees ook:

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen