Als je tien verschillende mensen vraagt wat ze onder de definitie van leefbaarheid verstaan, volgen er tien verschillende antwoorden. Wat is in jouw gemeente de definitie van leefbaarheid?

De een denkt aan het gebrek aan groen in de wijk, terwijl de ander beklag doet over de vele bomen die ieder jaar veel overlast geven door het vallend blad. De een moppert over alle herrie van kinderen in de buurt, terwijl de ander klaagt over het gebrek aan speelruimte. Zolang de discussie zich op dit niveau afspeelt, kun je natuurlijk niet over problemen spreken.

Leefbaarheid en sociale cohesie

Het gevolg hiervan is dat mensen niet meer mét elkaar leven, maar slechts naast elkaar. Men zoekt elkaar niet op, spreekt elkaar niet en slaat geen acht op het huis, het leven en welbevinden van de buurman. De sociale cohesie verdwijnt en als dat het geval is, wordt het thema leefbaarheid vroeger of later een probleem.

Een probleem voor wijkbewoners, gemeenten en woningcorporaties. Weinig ontwikkelaars hebben trek om te investeren in dit soort ‘probleemwijken’ en daarmee een boost te geven aan zo’n wijk. Een boost die een wijk goed kan doen. Tenminste, als zo’n boost passend is. Het moet een verbindende kracht hebben en het moet gaan over de basis van samenleven: het samen doen! Betrek de oorspronkelijke bewoners bij zo’n investering. En vind de gemene deler: hoe kom je erachter wat mensen drijft en wat mensen onderling verbindt?

Wil je als overheid of corporatie invloed hebben op een wijk, dan is het belangrijk om oog te hebben voor de mensen in de wijk en ook voor de wereld om die wijk heen. Bewoners van wijken ontwikkelen zich continu qua leeftijd, gezinssamenstelling, leefstijl en ritme en interesses. Een wijk is daardoor ook continu in beweging. De een vertrekt uit een wijk en de ander trekt juist in. Bedrijven, instellingen, ziekenhuizen, scholen vestigen zich in en rondom een wijk en verdwijnen soms weer. Soms is een wijk geliefd, soms helemaal niet. Alle radertjes in de wijk en alle radertjes daaromheen hebben voortdurend invloed op de samenstelling en het welbevinden van de leefgemeenschap.

In een opiniestuk van Aleid Truijens in de Volkskrant van 17 juli 2017 schrijft zij: “Als het zo doorgaat verdwijnen de kinderen uit de steden, op de kansarme buitenwijken na. Prettige woonwijken worden dan reservaten voor kinderlozen, expats en toeristen, met een overvloed aan horeca (…) De sociale samenhang zal verdwijnen. Bij gezinnen is overdag weleens iemand thuis. Zij doen misschien een boodschap voor een oude buurvrouw, zijn actief in de wijk, voeren actie voor verkeersdrempels. Gezinnen zorgen voor een ander winkelaanbod dan nagelstudio's en kaaswinkels.”

Leefbaarheid en data

Vanuit data bezien, zijn er nogal wat opmerkingen te plaatsen bij het opiniestuk van Truijens. Een reactie op haar artikel kon dan ook niet uitblijven. Econoom Heleen Mees reageert en haalt onder andere globalisering, vergrijzing en marktwerking aan als factoren die invloed hebben op de samenstelling van steden en wijken. Mees sluit haar column af met de woorden: “In Amsterdam is de keuze simpel. Of je bouwt de lucht in of de huizenprijzen gaan de lucht in. Ik zie wolkenkrabbers vol ‘fraaie luxeappartementen met weinig slaapkamers’ voor me.”  

Globalisering, vergrijzing en marktwerking houdt niemand tegen. Wil je als gemeente of woningcorporatie op kleiner niveau invloed hebben én houden op de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten, dan is het van belang om inzage te hebben in macro-effecten en de uitwerking daarvan op een microsamenleving. Het grote geheel moet op passende wijze met de kleinere eenheid verbonden worden en die verbinding moet stand houden. En dat gebeurt door data-inzichten te verkrijgen over de leefgemeenschap, die inzichten te koppelen aan prognoses over het grote geheel en dit alles te vertalen naar een passend beleid en uitvoering. Op die manier word je stuurman. Kan de zee wild en woelig worden, je boot houdt koers. Nu en op de langere termijn!

Over de auteur
Nicole Hendriks Business manager
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen