Hoe implementeer je Lean succesvol in een organisatie? Wat zijn de kritische succesfactoren en zijn deze factoren voor alle organisaties hetzelfde? Vragen waarmee onze Lean consultants dagelijks geconfronteerd worden. Maar ook vragen die onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek. Wilfred Knol en Vincent Wiegel, lectoren Lean aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), geven vanuit hun visie antwoord op bovenstaande vragen.

Succesfactoren van Lean

In juli 2017 organiseerden Wilfred en Vincent de eerste twee kennissessies, waarbij ze hun actuele onderzoeksuitkomsten deelden met 25 Lean consultants van EIFFEL. In de eerste sessie vertelde Wilfred over zijn onderzoek naar de succesfactoren van Lean. Zijn uitkomsten sloten goed aan bij dagelijkse praktijkervaringen van de Lean consultants. Communicatie, focus op leren en een verbeterstructuur (bestaande uit trainingen, middelen en performance management) blijken al in een vroeg stadium belangrijk om Lean succesvol te implementeren. Daarentegen bleek support door het topmanagement in een vroeg stadium van de Lean implementatie geen kritische succesfactor. Een opvallende uitkomst met een interessante discussie tot gevolg, want: geldt dit voor ieder Lean traject en geldt dit voor alle branches?

Strategie & Lean

De tweede sessie van Vincent ging over Strategie & Lean. Uit de bedrijfsstrategie vloeit een operations strategie voort. De Lean-werkwijze dient hier vervolgens bij aan te sluiten. Omdat de operations strategie voor elke organisatie weer anders is, zijn ook de strategische Lean-keuzes en de gekozen werkwijze voor elke organisatie weer anders. In de praktijk zien EIFFEL-consultants dit ook terug: aan het begin van elk Lean-traject wordt goed gekeken naar de strategie van de organisatie. Waar wil de organisatie naartoe groeien en hoe kan Lean – of een alternatief – hierbij helpen?

De gezamenlijke conclusie is dat de potentie van Lean onvoldoende wordt benut als deze niet aansluit bij de bedrijfsstrategie. Er is dan te weinig aansluiting bij de behoefte van de organisatie.

Om ook in de toekomst kennis te blijven delen, hebben EIFFEL en de HAN de handen ineen geslagen. Zowel EIFFEL als de HAN vinden het belangrijk om kennis te delen en vullen elkaar op het gebied van Lean goed aan. De HAN met een inhoudelijke verdieping vanuit wetenschappelijk oogpunt, en EIFFEL met ervaringen vanuit de praktijk. Kortom, twee leerzame en inspirerende sessies die praktijk en wetenschap verbinden om Lean nog succesvoller maken, en die zeker een vervolg zullen krijgen!

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen