Bij EIFFEL zijn we al jaren overtuigd van de kracht van Lean. Onze professionals merken dit dagelijks. Met onze Lean trajecten bewijzen we dat het verbeterpotentieel werkelijk gerealiseerd kan worden. Ook de wetenschap bevestigt de kracht van Lean. Echter, zowel de praktijk als de wetenschap erkennen dat er factoren zijn die voorwaardelijk zijn voor het succes van Lean.

In dit artikel combineer ik de kennis uit de wetenschap en eigen ervaringen uit de praktijk over de voorwaarden van een succesvolle Lean implementatie. Zo wordt het voor jou helder waarom Lean zo succesvol is binnen organisaties en waarom het soms ook faliekant mislukt.

Kritieke succesfactoren

Lean technieken zijn in feite een set van tools, die gericht zijn op waardecreatie voor de klant en het reduceren van doorlooptijden en verspillingen. Deze technieken kun je enkel succesvol implementeren als bepaalde factoren in een organisatie aanwezig zijn. Dit zijn de kritieke succesfactoren voor Lean.

In een masterclass voor EIFFEL Lean professionals heeft Wilfred Knol (Promovendus, Radboud Universiteit Nijmegen) zijn onderzoek naar de aanwezigheid van enkele kritieke succesfactoren in het MKB gepresenteerd. Hij heeft een scala aan kritieke succesfactoren aangetoond, die allemaal invloed hebben op het succes.

Zo toont hij aan dat je bij de start van een Lean traject de aandacht moet richten op de werkvloer. De focus moet liggen op leren, communicatie en verbeterstructuur. Onze Lean professionals herkennen dit in hun dagelijkse praktijk en maken hier gebruik van. Daarnaast toont het onderzoek aan dat support van het management cruciaal is voor succes. Hierbij is het van belang dat er sprake is van een gedeelde verbetervisie waarbij het management ondersteunt en het goede voorbeeld geeft. Ook dit sluit één op één aan op onze Lean praktijk.

Purpose

Naast kritieke succesfactoren bij de implementatie is de bedrijfsstrategie bepalend voor het succes van een Lean traject. Vincent Wiegel verzorgde in een tweede masterclass de theoretische onderbouwing hiervan.

Wat is het doel van jouw bedrijf en waar wil je naartoe? Pas als dat helder is, kan Lean succesvol zijn. De keuze van een bedrijfsstrategie is bepalend voor de keuze van welke Lean technieken en tools je moet inzetten om op operationeel niveau verbeteringen te kunnen realiseren. Kortom, helderheid in je bedrijfsstrategie is voorwaarde voor een succesvol Lean traject.

Twee praktijkvoorbeelden:

Stel: je wilt technologisch marktleider zijn in je vakgebied. Dan willen we niet simpelweg de variatie reduceren, maar onderzoeken we hoe je beter om kunt gaan met deze variatie. Een strategie van technological leadership is immers gericht op technologische innovatie en innovatie is inherent aan snel kunnen variëren.

Maar kies je ervoor om de technologische ontwikkelingen te volgen en in te zetten op betrouwbaarheid en prijs, dan is variatie reduceren en standaardisatie weer meer gewenst. Voor deze strategie van operational excellence zetten we dan juist wel tools in om (wacht)tijden en voorraden inzichtelijk te maken.

Kortom, Lean werkt! Mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Over de auteur
Natalie de Roos Recruiter

Dit artikel is tot stand gekomen door een partnerschap tussen EIFFEL en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De manier om praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek naar Lean met elkaar uit te wisselen.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen