In de huidige maatschappij wordt men geacht constant druk te zijn. En wie het niet druk heeft, wordt steeds minder geaccepteerd. Medewerkers worden uitgedaagd om tot het uiterste te gaan in hun werk, maar ook het tegendeel is mogelijk. Men gedraagt zich druk om de verveling te verbergen. En dit is een risico: men kan letterlijk ziek worden van verveling, niet meer kunnen voldoen aan de sociale druk die wordt gevraagd, maar ook sneller teleurgesteld raken in het werk. De bore-out is in 2007 voor het eerst genoemd als de nieuwe ‘kantoorziekte’.

In deze tweewekelijkse serie ontvang je verschillende artikelen waarin ik dieper in ga op deze kantoorziekte. Met een praktische insteek leg ik uit wat de bore-out nu precies is, welke klachten ermee gepaard gaan, waarom Generatie Y een risicogroep is en welke methodes werkgevers kunnen gebruiken om het te voorkomen. De bore-out staat om de hoek, wat ga jij er aan doen?!

  1. Wat is de bore-out?

Over de jaren heen is verveling op werk al veelvuldig onderzocht, volgens Fisherl (1993) vindt 11 tot 56 procent van de Britse medewerkers hun werk saai. Er zijn verschillende definities van verveling, variërend van routinewerk tot emotionele respons van werken in een niet-veranderende omgeving. Het kan allemaal invloed hebben op het ontwikkelen van een bore-out.

  1. Waaraan herken je de bore-out?

Verveling is een emotie die we vaker negeren dan dat we er aandacht aan schenken. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers klachten gaan ontwikkelen die lijken op burn-out verschijnselen; het ontwikkelen van depressieve gevoelens, weinig motivatie, vermoeidheid en ontevredenheid. Vaak zijn deze medewerkers al langere tijd zoekende in hun carrière en belanden ze in een sleur. Het is lastig om te erkennen dat verveling de oorzaak is van de klachten.

  1. Wie lopen het risico om een bore-out te ontwikkelen?

De millenials zijn gevormd door technologische vernieuwing, sociale netwerken staan centraal in hun leven en ze zoeken constant de diversiteit op. Deze groep is als werknemer gevoeliger voor teleurstelling op het werk en zoekt daarmee sneller naar afleiding tijdens

  1. Hoe voorkom je een bore-out?

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen bij jezelf. Door het lot in eigen handen te nemen, te erkennen wat het probleem is en op zoek te gaan naar oplossingen, kun je de klachten voorkomen of genezen.

  1. Waarom krijgen mijn medewerkers bore-out klachten?

Als werkgever zijn er verschillende middelen om verveling te voorkomen en ervoor te zorgen dat  je medewerkers juist energie krijgen van hun werk. Door vage termen, en niet-meetbare doelen, te vermijden verklein je de kans op een bore-out. Je kunt als werkgever energie opwekken door te kijken waar de talenten liggen van de medewerkers, maar ook door activiteiten te organiseren en ontwikkeling te faciliteren.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen