Business control is niet meer weg te denken uit de organisatie van deze tijd. Hoewel de volwassenheid nog wel verschilt, kent vrijwel ieder bedrijf een business controller in zijn functiehuis. En ze hebben allemaal dezelfde ambitie: business partner zijn. Een opwelling van verliefdheid of de start van een langdurige relatie?

De essentie van de rol business partner zit met name in het tweede woord, partner zijn. Wat betekent dat nu eigenlijk? In een relatie ben je inmiddels voorbij aan de verliefdheid en spreek je commitment uit naar elkaar. Je maakt afspraken, bespreekt verwachtingen, vult elkaar aan, spreekt elkaar aan en vertrouwt elkaar. Is dit ook de rol die de business partner op zich neemt binnen een organisatie?

In 60% van de gevallen worden verwachtingen tussen de business partner en de lijn niet expliciet gemaakt.
Mark Hendriks

FinTouch inventariseerde tijdens cm: Nationale Controllersdag de noodzakelijke randvoorwaarden van business partnerschap. Wat blijkt: in 60% van de gevallen worden verwachtingen tussen de business partner en de lijn niet expliciet gemaakt. Waar ligt de oorzaak hiervan? En belangrijker nog, hoe zorgen we ervoor dat zaken wel expliciet gemaakt worden én gebeuren?

De oorzaak van het niet expliciet maken van verwachtingen, zoeken we in het gedrag van mensen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het ‘kunnen’ (competenties), maar vooral ook door het ‘willen’ (drijfveren en talenten). De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn daarmee belangrijke factoren die mensen aanzetten of juist afremmen tot gedrag. Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van personen.

Mensen doen en laten dus bepaalde dingen, omdat ze ergens door gedreven worden en/of talent voor iets hebben. Wordt je gedreven door ‘hulpverlenen’, dan help je graag andere mensen en pas je goed in een faciliterende functie (boekhouder). Wordt je echter gedreven door ‘onafhankelijk denken & handelen’ dan pas je beter in een zelfsturende functie (business controller). De drijfveren die er voor jou uitspringen, noemen we je talenten. Het benutten van je talenten begint dus door het achterhalen van je drijfveren.

De combinatie van kennis en gedrag bepaalt of jouw bedrijf behoort tot de 40% van de gevallen waar verwachtingen wel expliciet gemaakt worden. Gedrag van de business partner binnen een onderneming maakt het verschil tussen zeggen en doen en tussen begroting en realisatie. Met het juiste gedrag worden verwachtingen expliciet gemaakt en doelen daadwerkelijk gerealiseerd. En je hebt invloed op het gedrag van de business partner door een juiste match te maken tussen de competenties en drijfveren die nodig zijn om de benodigde activiteiten te realiseren.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen