Voor zorgverzekeraars ontstaat er een nieuwe drempel op de weg naar een betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Een kwart van alle medewerkers is namelijk actief op zoek naar een andere baan. Ook de niet-actief zoekende medewerkers worden benaderd door recruiters en vinden op deze manier een nieuwe baan. Mensen werken niet meer hun hele leven voor dezelfde werkgever, maar wisselen gemiddeld één keer in de vijf jaar van baan. De arbeidsmarkt is volop in beweging en de werknemer beweegt net zo hard mee. Deze trend is ook zichtbaar bij zorgverzekeraars in hun rol als werkgever.

5 risico’s van uitstroom van medewerkers bij zorgverzekeraars

Uitstroom van medewerkers is een veelvoorkomende aanleiding en soms ook een gevolg van capaciteitsproblemen. De dagelijkse werkzaamheden zoals de uitvoering materiële controles, de uitvoering van zelfonderzoeken of de afhandeling van PGB-bezwaarschriften lopen dan vertraging op. Dit heeft ook veel invloed op de piekmomenten gedurende het jaar, zoals de verantwoording van formele en materiële controles en de onderhandelingen tijdens de inkoopperiode. Stuk voor stuk zaken met impact op betaalbare en toegankelijke zorg. Wij zetten de risico’s voor je op een rij:

  • Verlies van kennis en kwaliteit
  • Niet voldoen aan wet- en regelgeving
  • Daling van klanttevredenheid
  • Ontwikkelen van nieuwe achterstanden
  • Uitval van medewerkers

De 5 oplossingen voor uitstroom zonder uitstroom

Herken je deze risico’s en wil je die graag te lijf gaan of erop voorbereid zijn? Kijk dan zeker naar de vijf oplossingsrichtingen hieronder.

1. Creëer een samenwerkingscultuur

Vertrekkende werknemers nemen niet alleen kennis mee maar ook werkervaring. Het is dus noodzakelijk om de kennis en de ervaring binnen de organisatie op peil te houden. Dit kan onder andere door regelmatige scholing van het team, gebruiksvriendelijke systemen en boven dit alles: het creëren van een samenwerkingscultuur. In zo’n cultuur is actieve kennisoverdracht en borging van kennis door documentatie vanzelfsprekend.

2. Gebruik wet- en regelgeving altijd als startpunt

Als gevolg van vertrekkende kennis en kwaliteit loop je het risico om niet te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Om dit te voorkomen is het team gebaat bij zorgvuldige analyses. Daarnaast is uitwisseling van onderlinge kennis van wet- en regelgeving en gestructureerde documentatie een must. Controle over de huidige situatie zorgt ervoor dat eenvoudig kan worden geacteerd op veranderingen.

3. Wees altijd goed voor je klant

Je wilt niet dat de klant de dupe wordt van wisseling in teamsamenstellingen. Een risico is dat de klant te laat wordt teruggebeld of niet de juiste informatie ontvangt. Wie de klant is, is afhankelijk van de situatie. De ene keer is het een andere afdeling, de andere keer een verzekerde of zorgaanbieder. Stel je klant altijd centraal. De werkzaamheden stem je af op de wensen en verwachtingen van je klant.

4. Zorg dat je in control bent

Door wisselingen in de bezetting ontstaan achterstanden. Zorg samen met het team dat de basis op orde is, zodat de werkvoorraad inzichtelijk en beheersbaar is. Duidelijke werkafspraken en teambuilding dragen bij aan een stabiele werksituatie. Prioriteer, focus en stem de planning af. Voor het heden, maar zeker ook voor de toekomst. Breng de doelen en acties in kaart en breng deze continu onder de aandacht met behulp van visueel management.

5. Zorg voor je medewerkers

Teamwisselingen leiden tot een hogere werkdruk. Dagelijkse werkzaamheden gaan door en daarbij komen extra taken vrij die gedaan moeten worden. Ongedacht de grootte van het team. Als gevolg van hoge werkdruk kunnen medewerkers uitvallen. Voorkom dit door aandacht te houden voor de medewerkers. Onderzoek waar ze behoefte aan hebben en faciliteer hen daarin. Zorg voor een realistische planning en houd oog voor oplossingen voor de lange termijn.

In onze volgende artikelen laten we je per punt zien hoe je dit bereikt binnen de wereld van zorgverzekeraars.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen