‘Hoe krijg ik als leidinggevende de juiste mensen op de juiste plek?’ is een makkelijke vraag die complex is te beantwoorden. Het samenstellen van een goed team is geen eenvoudige opgave. Want wanneer is jouw team succesvol? Een team bestaat uit mensen, ieder mens is uniek en niet altijd voorspelbaar. Volg de volgende stappen en krijg de juiste mensen op de juiste plek!

1. Visie/droom/stip op de horizon

Zorg voor een visie. Hiermee creëer je de kaders waarbinnen het team moet werken. Deel je visie met jouw team en denk samen verder na over wat jullie willen bereiken. Door je medewerkers mee te laten denken, realiseer je commitment aan de te behalen doelen.

2. Kijk verder dan een test of onderzoek

Stel nooit een team samen, enkel op basis van de uitslagen van een test of analyse. Ieder individu is anders en daardoor niet in een hokje te plaatsen. Investeer in het leren kennen van jouw team.  Mensen willen gezien en gehoord worden. Dus neem de tijd en praat met ze over wie zij zijn, vraag wat ze leuk vinden om te doen en waar ze energie van krijgen. Waar liggen de talenten van je medewerkers en voeren ze werkzaamheden uit die corresponderen met hun talenten? Mensen presteren beter als zij zich gewaardeerd voelen én in hun kracht staan.

Brave meisjes komen in de hemel, brutale overal.
U. Ehrhardt

3. Wees niet altijd lief voor elkaar en durf elkaar aan te spreken

Door alleen lief voor elkaar te zijn, bereikt jouw team geen progressie. En de individuele teamleden ook niet. Dit betekent niet dat je brutaal moet zijn, maar een beetje pit erin mag wel. Als je van mening bent dat iemand iets kan verbeteren, bespreek het! Zorg er wel voor dat de ander niet blokkeert of zich aangevallen voelt, maar iets leert van jouw feedback. Geef de ander dan ook handvatten mee zodat hij/zij eraan kan werken. Een persoon die zijn punten verbetert, is van meerwaarde in een team.

4. Creëer een veilige werk- en leeromgeving

Zorg voor een goede thuisbasis. Creëer samen met het team een veilige werkomgeving. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie waar je duidelijke afspraken met elkaar maakt en deze vastlegt. Je medewerkers komen eerder met ideeën en verbetersuggesties als ze weten dat ze niet door collega’s belachelijk worden gemaakt. En deze ideeën en suggesties leiden weer tot het optimaliseren van werkprocessen.

Een veilige werkomgeving creëer je niet alleen door dit met elkaar af te spreken. Je moet ook investeren in teambuilding. Het ‘Tuckman Model’ kan je hierbij houvast bieden. Tuckman beweert dat de ontwikkeling van een groep altijd vier fases doorloopt. De vier fases zijn: forming, storming, norming en performing. Deze fases zijn noodzakelijk voor de groei van een team, het aangaan van uitdagingen, het tackelen van problemen, het vinden van oplossingen en het leveren van resultaten.  Het actief sturen op de vorming van een team hoeft niet moeilijk te zijn: een teamuitje is zo gepland. Daarnaast kun je als leidinggevende bijvoorbeeld ook sturen op gezamenlijk lunchen. Eten verbroedert mensen. Tijdens het eten ontstaan vaak de mooiste gesprekken, ideeën en het bespreken van privéaangelegenheden. Het delen van privéaangelegenheden zorgt ervoor dat mensen zich meer naar elkaar open durven te stellen.

5. Kijk kritisch naar je eigen rol

Als manager is het ook van belang om kritisch naar jezelf te kijken. Wat vraagt het team? Wat kun je bieden? Wat is je stijl van leidinggeven en past dat bij het team? Hoe ontwikkel je mee? Als je leidinggevende bent van managers, kijk dan ook vooral of deze managers het team bieden wat het team nodig heeft. Bovenstaande vragen helpen je daarbij.

Zoals al eerder aangegeven, het is geen makkelijke opgave om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Zie bovenstaande aandachtspunten vooral als een reminder. En vergeet bij het toepassen ervan vooral niet dat het om mensen gaat: ieder mens is uniek.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen