Tijdens een bijeenkomst van zorgorganisaties over Horizontaal Toezicht (HT) werd gezegd: "Wij zien wel dat Horizontaal Toezicht veel kan opleveren, maar onze grootste uitdaging ligt bij het enthousiasmeren van de eerste lijn voor dit project". Instemmend geknik van de anderen aan tafel, laat zien dat meer zorginstellingen deze uitdaging herkennen. Hoewel de eerste pilots goede resultaten tonen en de landelijke producten steun bieden, betekent het niet dat meedoen in Horizontaal Toezicht een simpel traject is. Hoe zorg je dat HT een middel is om compliance zonder complaining te bereiken?

Comply…

Compliance ten aanzien van correct registreren en declareren is een onderdeel van het implementeren van Horizontaal Toezicht. Compliance is een containerbegrip voor het inrichten van een organisatie, zodat deze voldoet aan wet- en regelgeving van binnen en buiten de organisatie. Door vanuit dit resultaat terug te redeneren, zijn er een aantal stappen te onderscheiden om compliance te bereiken:​

  • Voorafgaand aan compliance is optimale risicobeheersing nodig: een continu proces van risico-identificatie, beoordeling en monitoring zodat de organisatie kan meebewegen met veranderingen in wet- en regelgeving. Dit betekent ook dat passende controls zijn ingericht om risico’s te beheersen en te voorkomen.
  • Deze controls werken het beste als ze geborgd zijn in organisatieprocessen. Dit vergroot de samenhang in de risicobeheersing, voorkomt extra administratieve lasten en geeft een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden.
  • De organisatieprocessen zijn ingericht ter ondersteuning van de organisatiedoelstellingen. En dat is de eerste stap om compliance te bereiken: het benoemen van doelstellingen en bijbehorende risico’s.

Wij merken bij verschillende zorgorganisaties dat bovengenoemde stappen vaak zonder samenhang en in willekeurige volgorde zijn genomen. Er is bijvoorbeeld geredeneerd vanuit ‘de NZa regels volgen’ en niet vanuit ‘de goede zorg leveren’, er is een risicomatrix aanwezig, helaas wel verouderd of de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de eerste en tweede lijn is onduidelijk. Bovengenoemde stappen die passen in het kader van Horizontaal Toezicht, helpen om gestructureerd en met gemotiveerde medewerkers aan compliance te werken. En dit brengt mij bij het volgende punt.

…or complain?

Als er geen aansluiting is tussen het zorgproces en de registratie/administratieve processen, blijft de eerste lijn niet betrokken bij de inrichting van HT en worden zij complainers. De eerste lijn is niet gewend in risico’s te denken en is gemotiveerd voor de zorg voor patiënten. Rechtmatige én doelmatige zorg leveren betekent dat de bedrijfsvoering daarin ondersteunend moet zijn. Het verbinden van beide processen in de praktijk vereenvoudigt het toepassen van ‘de regeltjes’ en waarom dat nodig is. Registratie én ondersteuning aan de bron helpt achteraf controleren voorkomen.

Conclusie

Het traject naar Horizontaal Toezicht heeft effect op de rechtmatigheid van de declaraties in de zorgverzekeringswet, maar gebruik het vooral om integraal risicomanagement in de gehele organisatie door te voeren en de focus te verleggen naar de zorg. Zonder betrokkenheid van alle medewerkers is compliance alleen complaining.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen