Ina heeft sinds de geboorte van haar dochter een postnatale depressie. Ze heeft in het geboortecentrum een doorverwijzing gekregen voor een psychiater in het nabijgelegen ziekenhuis. Het eerste consult vindt binnenkort plaats. Ina vindt het spannend en ziet er erg tegen op. Daarnaast weet ze niet wat haar te wachten staat. Ze weet niet wat voor behandelingen ze krijgt en hoe de komende periode er voor haar uit gaat zien.

Voorafgaand aan het eerste consult met de psychiater op de polikliniek, heeft Ina een afspraak met een GGZ-verpleegkundige. De verpleegkundige begeleidt Ina tijdens het traject en vertelt haar wat Ina de komende tijd te wachten staat. Ina ontvangt een map waarop ‘zorgpad postnatale depressie’ staat vermeld. In de map staat welke behandeling en therapieën ze ondergaat. Daarnaast krijgt ze inzicht in de globale planning van het traject. Na het gesprek met de psychiater wordt bij de balie direct een reeks afspraken ingepland, in het planningsschema in de map. Ina voelt dat ze houvast heeft omdat haar zorgpad is uitgestippeld en dat de map niet alleen informatie bevat over de behandelingen, maar ook over het hele traject daaromheen. Voor de komende tijd weet Ina waar ze aan toe is. En dat is één zorg minder.

Een zorgpad is een uitgestippeld traject voor de behandeling van een ziektebeeld: van intake tot de laatste zorgactiviteit. Alle te nemen stappen zijn beschreven in een pad, met daarbij de betrokken disciplines beschreven.

Transparant en voorspelbaar

Doordat je direct inzicht krijgt in de prijs, wachttijd, doorloop- en bewerkingstijd en kwaliteit van alle te nemen stappen, wordt de zorg transparanter. En doordat het opstellen van de capaciteitsplanning steeds eenvoudiger wordt dankzij een zorgpad, wordt de zorg ook voorspelbaarder. Kortom: de hele keten is ingericht rondom de patiënt.

Effectief en efficiënt

Zorgpaden leiden tot effectievere en efficiëntere zorg. Effectiever door een meer doelgerichte patiëntenzorg, met name betere en/of snellere resultaten. De zorg wordt efficiënter door minder verspillingen en minder administratieve lasten. Bij Ina bijvoorbeeld, bevat haar EPD een dashboard van het zorgpad dat ze doorloopt.

Richtlijnen en regelgevingen

Niet alleen direct om de patiënt heen leidden zorgpaden tot positievere effecten. Zorgpaden ondersteunen namelijk bij het voldoen aan de eisen vanuit contracten (verzekeraars), certificeringen en/of wet- en regelgeving (IGz, NZa, ZiN, HKZ/NIAZ). Verder verkrijg je inzicht in het verschil tussen de richtlijnen en protocollen en de daadwerkelijke uitvoering van primaire processen. Omdat inzichtelijk wordt wat de zorgpaden zijn, worden ook de kosten ervan inzichtelijk. Dit bevordert de financiële sturing en beheersing van zorg.

Onze ervaringen

EIFFEL heeft samen met haar klanten diverse zorgpaden ontwikkeld. Het belangrijkste resultaat dat we samen met de interne medewerkers hebben bereikt, is een verbeterde kwaliteit van zorg. Kwaliteit voor patiënten zoals Ina, waarbij de patiënt centraal staat.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen