Binnen zorginstellingen komt een groot deel van de interne klanten van ondersteunende diensten Planning & Control en Zorgadministratie overeen. Dat is het management in het primair proces. Van de ene kant bediend door P&C met financiële rapportages en business cases. Van de andere kant voorzien van advies en overzichten van registratiekwaliteit door de Zorgadministratie. Maar werken deze afdelingen optimaal samen, zodat de belasting van het management minimaal is? En is de geleverde waarde zo hoog mogelijk?

Win-win-win

Samenwerking tussen de zorgadministratie en controllers met een dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van de zorgmanager levert een win-win-win situatie op:

  • Managers zijn beter in staat de juiste keuzes/beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen.
  • Controllers krijgen meer grip op het verhaal achter de cijfers door de samenwerking met Zorgadministratie. Denk hierbij aan kostprijsberekeningen op basis van DBC profielen.
  • De zorgadministratie gaat echt leven voor managers wanneer de link wordt gelegd tussen het zorgregistratieproces en de reguliere P&C-cyclus.
  • Dit laatste is een welkome bijkomstigheid in de ontwikkeling en implementatie van Horizontaal Toezicht: het draagt bij aan bewustzijn van het belang van juist en volledig registreren van de activiteiten.

Onderzoek de behoefte van management in het primair proces


P&C en Zorgadministratie staan opgesteld om de zorgprocessen en -managers te ondersteunen. Maar hebben ze ook helder waar de behoefte van zorgmanagers ligt? Worden al die lijsten en rapportages wel gelezen en gebruikt? Doen ze de juiste dingen om het primaire proces optimaal te ondersteunen? En weten de ondersteunende diensten wel van elkaar welke producten en diensten worden opgeleverd? Beide afdelingen vragen veel aandacht, wat ook veel tijd en energie vraagt van het management in het primair proces. Maar levert dit ook op wat de manager ervan verwacht? Dat vraagt om onderzoek.

Start met een workshop en klantarena


In de workshop brengen de ondersteunende diensten hun werkzaamheden, de keten en afhankelijkheden in kaart. De workshop levert altijd veel enthousiaste reacties op doordat de deelnemers inzichten krijgen in de dienstverlening die ze leveren en ontvangen. Wij zien bij onze opdrachtgevers dat het daarnaast erg goed werkt als de managers de tijd nemen om te bedenken wat ze werkelijk nodig hebben van de ondersteunende afdelingen in de financiële kolom. Tijdens de klantarena gaan de zorgmanagers in dialoog om hun behoefte aan ondersteuning écht helder te krijgen. Dit is het startpunt voor een efficiënte dienstverlening, volledig afgestemd op de klantbehoefte.

Samen naar efficiënte dienstverlening die aansluit op behoefte van de klant


De uitkomsten van de workshop en klantarena geven een compleet beeld van de huidige en gewenste situatie. Vervolgens is het zaak om in gezamenlijkheid een verbeterplan op verschillende thema’s op te stellen en dit tot uitvoering brengen. Zo krijgt de zorg een kwaliteitsimpuls. Denk hierbij aan heldere definities stellen, processen beschrijven, medewerkers op de juiste plek zetten en doelen vertalen naar meetbare indicatoren. Het resultaat is minder onnodig werk, betere rapportages, bruikbaar advies, meer ruimte voor zorg en gemotiveerde medewerkers.

Over de auteur
Anne Broekman Communicatieadviseur
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen