Creativiteit versus Control, ofwel 'hoe kun je controlinstrumenten inzetten om creativiteit te bevorderen?' Hierover ging de bijdrage van Prof. dr. ir. Michael Corbey aan het EIFFEL event Succesvol transformeren. Michael Corbey is Hoogleraar en Academic Director van de postdoctorale controllersopleiding aan de TIAS School for Business and Society te Tilburg en Utrecht.

Control op extrinsieke motivatie

De bijdrage van Corbey leverde een boeiend beeld op van hoe je medewerkers aanzet tot grotere creatieve prestaties en hoe vooral niet. De kern is dat mensen extrinsiek of intrinsiek gemotiveerd kunnen zijn of worden. De meeste control instrumenten zijn echter nog steeds gericht op de extrinsieke motivatie, waarbij het draait om beloning, regelgeving, status en macht. Dit is een overblijfsel van de bekende Agency theorie die uitgaat van een belangentegenstelling tussen de principaal (die streeft naar waardemaximalisatie) en de agent (die is lui, gericht op eigen belang en risico avers). De zweep erover, een dikke wortel en de prestaties zullen omhoog gaan!

Meer 'Personnel' en 'Cultural' controls

De werkelijkheid is gelukkig (meestal) anders en vooral in creatieve en innovatieve processen voldoen de standaard control mechanismen daarom niet of slecht. Buiten het feit dat medewerkers tegenwoordig serieus willen worden genomen, zijn de uitkomsten van creatieve processen per definitie onzeker, net als de weg er naartoe. Dit betekent minder ‘Action’ en ‘Result’ controls (gericht op het proces en het resultaat) en meer ‘Personnel’ en ‘Cultural’ controls (gericht op de input en de werkomstandigheden). Meer aandacht dus voor ‘soft controls’ als werving en selectie, training, het verschaffen van benodigde middelen, codes of conduct, groepsbeloning, doorstroming, sociale events en niet te vergeten de ‘Tone at the top’ die moet kloppen met waar de organisatie voor staat: goed voorbeeld doet goed volgen en slecht voorbeeld helaas ook.

Harde controls blijven nodig, maar zo beperkt mogelijk!

Goed nieuws voor non-profit

Belangrijk om te weten: intrinsiek gemotiveerde mensen en organisaties kunnen prima (ook) extrinsiek worden gemotiveerd. Andersom is zeer lastig, zo niet onmogelijk. Het opgeven van verworven rechten (denk aan bonussen) ligt te gevoelig. Exact dat is de reden dat tegenwoordig geheel nieuwe bedrijven of bedrijfsonderdelen worden opgericht om zich op creatieve en innovatieve wijze op nieuwe markten te begeven. Het goede nieuws voor non-profit organisaties: binnen non-profit zijn medewerkers vaak al meer intrinsiek gemotiveerd. Voor hen is de stap naar (sturen op) meer creativiteit en innovatie een stuk eenvoudiger.

Over de auteur
Eelko Plomp Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen