Hoe kan data richting geven aan transformatieprocessen? Bijvoorbeeld door inzicht in de vaste patronen die mensen en huishoudens laten zien. Daar zitten wetmatigheden in, of zoals René van der Meer van het AnalyseCentrum het verwoordt: “Waar je eindigt, wordt bepaald door waar je start en welke keuzes je maakt. Het waarom van de keuzes wordt verklaarbaar vanuit data-inzichten. Door de verbindingen die we in data-systemen kunnen leggen, kennen we ook de waarschijnlijke beweging door het leven.”

Complexe wereld vraagt om nieuwe verbindingen

Na deze introductie verzorgt prof. dr. Paul Louis Iske, hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht, de deelsessie ‘Succesvol transformeren met data’ van de themadag Succesvol Transformeren. “Transformeren gaat over experimenteren, proberen en leren,” houdt hij zijn publiek van overheden en zorgorganisaties voor. “De wereld wordt steeds complexer, alles is met alles verbonden. Wil je in deze en andere situaties kunnen transformeren, dan moet je verandervermogen hebben en met tegenstand om kunnen gaan.”

Om in die complexer wordende omgeving mee te veranderen, moet je op zoek gaan naar werelden die in mindere mate de jouwe zijn, maar die wel aanvullende informatie bevatten en je wereldbeeld en leven fundamenteel kunnen uitbreiden. “Kennis zit overal, je hebt verbindingen nodig om die kennis te ontsluiten. De complexiteit zit in die verbindingen. En in die verbindingen spelen data-koppelingen een rol.”

Fail is geen gewoon woord, het staat voor: First Attempt in Learning.
prof. dr. Paul Louis Iske

Nieuwe competenties en nieuwe patronen

Als uitvloeisel hiervan zien we de beweging van gesloten naar open innovatie: op zoek gaan naar andere bronnen en andere mensen om jezelf mee te koppelen: wie heeft er iets wat mijn verhaal compleet maakt en hoe verbind ik dat met elkaar? “Deze manier van verbinden vraagt ook om een andere competentie. De competentie om over je eigen grenzen heen te verbinden en samen te werken. Ook creativiteit is van belang, het vermogen om tot nieuwe oplossingen te komen buiten de geëigende patronen.”
Om tot nieuwe patronen te komen, is het stellen van vragen een belangrijk hulpmiddel. Het gaat altijd om die vragen. “Je kunt een bak met data hebben, maar het krijgt pas waarde door de vragen waarmee je die data benadert.” En in de weg naar de nieuwe patronen moet je ook durven accepteren dat dingen mis gaan. “Fail is geen gewoon woord, het staat voor: First Attempt in Learning.”

Klant centraal is achterhaald

“In de relatie overheid-burger betekenen die nieuwe patronen overigens dat je een gedeelde kennispositie gaat ontwikkelen,” besluit prof. dr. Iske. “De overheden die nu nog als doelstelling hebben om ‘de klant centraal te stellen’, zijn met iets bezig dat achterhaald is. Want door de klant centraal stellen, haal je die klant nog steeds naar jouw omgeving en geef je hem daarin een centrale plek. Die klant zegt echter: zorg maar dat je in mijn omgeving past.”

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen