Woensdag 12 april waren wij met een aantal collega’s aanwezig bij het congres Horizontaal Toezicht. Het congres was groots opgezet met veel deelnemers. Bijna alle ziekenhuizen waren vertegenwoordigd, maar ook GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars waren in grote getalen en van verschillende afdelingen aanwezig. We zetten onze bevindingen van deze dag op een rij en maken de vertaalslag naar de praktijk.

Uit een enquête onder de aanwezigen bleek dat de meerderheid Horizontaal Toezicht aan het begin van de ochtend typeerden als een ‘verstandshuwelijk’. Een klein deel koos voor de optie ‘gedwongen huwelijk’ of ‘liefde op het eerste gezicht’. Los van de typering, staat de zorg aan de vooravond van een grote verandering op gebied van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars met betrekking tot controleren en verantwoorden van omzet.

De grote waarde die men aan Horizontaal Toezicht hecht, kwam duidelijk naar voren in het programma. Het belang van Horizontaal Toezicht werd onderstreept: vertrouwen, begrip en transparantie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, zodat de rechtmatigheid van de zorguitgaven en in de toekomst ook gepast gebruik geborgd wordt. Als kers op de taart ondertekenden NvZ, NFU en ZN de intentieverklaring . “Een mooie prestatie van de branchepartijen, dit is een stap in de richting van meer samenwerking in de declaratieketen en ‘georganiseerd vertrouwen”, aldus Erik Gerritsen (Secretaris Generaal VWS).

Herkenning

Soortgelijke veranderingen herkennen we uit de financiële sector, waar banken en verzekeraars nieuwe wetgeving en een nieuwe manier van werken in korte tijd moesten implementeren. Dit werd ook herkend en erkend door John Niemeijer, ook die dag te gast in Utrecht. Met hem verrichtten wij een viertal jaar geleden een soortgelijke implementatie bij zijn organisatie. Hij herkende de vanuit Horizontaal Toezicht ontwikkelde producten businesscase, instapmodel en het controle framework als effectief middel om goede afstemming met elkaar te krijgen en bevestigde dat onze aanpak en ervaring vanuit de financiële sector, zeker nu toepasbaar is binnen de gezondheidszorg.

Tips

Naast het neerzetten van het belang van Horizontaal Toezicht, kwamen de sprekers met nuttige tips. Er wordt wel degelijk realistisch gekeken naar de impact van Horizontaal Toezicht, het moet niet onderschat worden. Treffend waren de woorden van Peter Littooij, bestuurder van het Martini Ziekenhuis. Hij gaf aan het einde van zijn tweegesprek met Frank Janssen van Menzis de volgende tips:

  1. Neem het niet te licht op (in het Martini Ziekenhuis duurde het ook 2 jaar)
  2. Neem iedereen van alle niveaus mee (dus ook de dokters, juist…!)

Draagvlak in de praktijk

Horizontaal Toezicht vraagt veel van zorgaanbieders, zeker het feit dat veel medewerkers uit allerlei lagen van de organisatie (straks) betrokken zijn bij dit traject. Een goede programma organisatie is daarom cruciaal. Heldere structuren rondom programmamanagement zijn een must en werkgroepen zijn nodig om voldoende draagvlak te creëren. Daarnaast zijn kennisbijeenkomsten nodig om mensen voor te bereiden op het werk dat ze gaan doen. Naast draagvlak in de interne organisatie is meer dan ooit inzicht in de hele keten – van registratie bij zorgaanbieder tot controle achteraf door zorgverzekeraar - nodig. Kijkend naar de huidige praktijk dan valt op dit vlak nog veel te leren van elkaar. Investeren in het verstandshuwelijk is nodig om elkaar te kunnen begrijpen en snappen hoe de wereld voorbij je eigen voordeur eruit ziet. Voor zorgaanbieders geldt dat zij vaak geen weet hebben van de inspanningen van zorgverzekeraars op het controle en verantwoordingsvlak. Bij zorgverzekeraars daarentegen is vaak onvoldoende kennis aanwezig van het primaire proces.

Toezicht in de praktijk

Tijdens het congres bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen zich nog in de beginfase bevindt en dus aan de start staat van dit traject. Naast inspirerende voorbeelden, leven er ook nog vragen, wat duidelijk werd bij de workshops. Er leven met name vragen over de toepassing van de producten. Bijvoorbeeld “hoe bepaal ik of mijn organisatie klaar is voor Horizontaal Toezicht?” Hebben ziekenhuizen en mogelijk in het vervolg ook GGZ-instellingen met de producten op www.horizontaaltoezichtzorg.nl voldoende handvatten om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan?

De landelijke producten geven volgens ons goede handvatten om als organisatie te starten met de implementatie van Horizontaal Toezicht. Echter, moeten organisaties zelf een keuze maken hoe ze dit traject gaan vormgeven. Voordat Horizontaal Toezicht een succes kan zijn, moet je grip hebben op de zorgadministratieve processen. Pas dan wordt duidelijk waar de risico’s in het proces zitten. Met inzicht en grip op je processen, is de stap naar het opzetten van een control framework te overzien. Elke organisatie bevindt zich in een andere fase en heeft andere behoeften. Maatwerk blijft dus altijd nodig.  

Concluderend

Om de juiste resultaten te behalen in Horizontaal Toezicht is continu verbeteren een belangrijk terugkerend thema. Horizontaal Toezicht lijkt de basis te kunnen worden voor een ideaal verstandshuwelijk, maar vergt wel van beide partijen een duurzame (blijvende?) investering.

 

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen