Het startpunt voor verschuiving van controles achteraf naar beheersing vooraf.
Onlangs organiseerden wij een bijeenkomst voor GGZ-aanbieders, waar ‘efficiënte en effectieve administratieve processen aan de bron’ onderwerp van gesprek was. De aanleiding voor deze bijeenkomst was het afronden van een groot project rond dit onderwerp. Tijdens deze avond zijn kennis en ervaring gedeeld, waarvan je de highlights hieronder terugvindt.

Door aan de bron, op de werkvloer, de registratie van zorg perfect te organiseren bereik je een verschuiving van ‘controles achteraf’ naar ‘beheersing vooraf’: controle achteraf is overbodig geworden.

‘Beheersing vooraf’ klinkt prachtig, maar hoe realiseer je dit in de praktijk? Effectieve en efficiënte bronregistratie kent 5 pijlers:

  1. Goed gepositioneerde administraties: bewakers en ondersteuners van de registratie.
  2. Geoptimaliseerde processen: mindere administratieve lasten.
  3. Digitalisering: ter vervanging of ondersteuning van huidige werkzaamheden.
  4. Opleiding: kennis van de registratie is voor iedereen noodzakelijk.
  5. Daily auditing: geeft visueel snel en eenvoudig inzicht om te sturen op kwaliteit.

 

"Het verhaal was zeer inspirerend, sessie stimulerend, met food for thought naar huis gereden."
Deelnemer bijeenkomst

Uit praktijkervaring bleek dat bovenstaande pijlers van groot belang zijn, maar om blijvend resultaat te boeken zijn ook andere vaardigheden en kennis noodzakelijk. Deze vormen net dat extra stapje naar succes.  

  • Procesmatig denken in relatie met zorgregistratie en zorginhoud, wij slaan de brug om deze onderwerpen te verbinden.
  • Maatwerk aanpak passend bij jouw organisatie. Onze aanpak gaat uit van bestaande systemen en processen.
  • Wij begrijpen de belangen van de bestuurders, behandelaren en medewerkers in de administratieve kolom. Wij weten deze collega’s feilloos aan elkaar te koppelen.
  • Combinatie van vakinhoudelijke zorgkennis, projectmanagement kwaliteiten en gecertificeerde Lean skills. Onze kracht zit hem in het voordoen, meedoen, laten doen.
  • Feilloos project management, voor een kop tot staart resultaatgarantie.
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen