Begin maart publiceerde de Nationale Ombudsman het onderzoeksrapport ‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’*. De Nationale Ombudsman vindt dat de klachtbehandeling op de leefwereld van de burger moet aansluiten, dus zonder allerlei juridische of ambtelijke drempels. Ombudsman Van Zutphen: “Ga met de burger terug aan tafel als er zich problemen voordoen”. Daarnaast moeten gemeenten zelf actief op zoek gaan naar en zich openstellen voor signalen van burgers.

Afgelopen zaterdag overhandigde Nederland Zorgt Voor Elkaar (landelijk netwerk van burgerinitiatieven) het manifest ‘Bewonersinitiatieven in zorg & welzijn’ aan secretaris-generaal Erik Gerritsen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit manifest roept de samenleving, de overheid, de politiek en de systeempartijen op tot twee dingen: stel je open voor nieuwe vormen van zelforganisatie, kom los van regels en procedures en maak het eenvoudiger om dingen voor elkaar te krijgen.

Wat me opvalt is de overlappende oproep in beide verhalen: haal formele drempels weg, stel je open voor nieuwe signalen en nieuwe wegen, voer het gesprek met elkaar en denk in mogelijkheden. Anders gezegd: begin bij de vraag, begin bij de cliënt en laat dat leidend zijn voor de rest van het proces. En niet ‘het systeem’ of de uitgesleten paden.

Je kunt niet goed omgaan met anderen als je niet hebt gevochten voor een leven in harmonie met jezelf.
Stephen R. Covey

Hoe dan? In mijn eerdere blog 'Gemeentelijke transformatie: denk en doe als een startup' deed ik al een aanzet. Ik besloot die blog met de oproep om leiderschap te tonen, omdat leiderschap in mijn ogen het verschil in deze transformatie zal maken. Van Covey’s bekende zeven gewoontes van effectief leiderschap gaan er drie over sociale effectiviteit: ‘Denk win-win’, ‘Eerst de ander begrijpen, dan zelf begrepen worden’ en ‘Streef naar synergie’. Covey schetst deze gewoontes (die een antwoord in zich hebben op de genoemde oproep uit het rapport en het manifest) als de weg naar overwinningen met de omgeving.

Covey beargumenteert daarnaast nog iets anders: overwinningen met je omgeving worden altijd vooraf gegaan door overwinningen op jezelf. "Zonder de nodige volwassenheid en persoonlijkheid kun je geen effectieve relatie aangaan. (…) Je kunt niet goed omgaan met anderen als je niet hebt gevochten voor een leven in harmonie met jezelf." Dit geldt ook in het sociaal domein: de wereldverbetering start bij jezelf.

*Lees ook het artikel ‘Terug aan tafel, samen de kracht oplossen’ van de Nationale Ombudsman.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen