Het jaar 2017 is nu twee maanden oud. De jaarafsluiting is afgerond en de plannen voor komend jaar zijn gereed en de doelstellingen bepaald. Tijd om de stuurinformatie in te richten. Weet je ook hoe jouw bedrijf presteert op het gebied van sturing? Doe je het beter dan de concurrentie?

Voorsprong van 10 dagen

Gemiddeld sluit een bedrijf in Nederland in 15 werkdagen af. Dit betekent dat de overige 15 werkdagen van de maand kunnen worden gebruikt voor analyse, advies en (bij)sturing. De beste bedrijven in Nederland zijn in staat de maandresultaten binnen 5 werkdagen op te leveren. Dit levert een voorsprong op van 10 dagen, ofwel 67%!

Een manier om de kwaliteit van de sturing op te hogen is Fast Close. Fast Close is het snel uitvoeren van het rapportageproces om snel over relevante stuurinformatie te kunnen beschikken. Organisaties die bij de besten horen, zijn in staat bent om hun maandresultaten binnen 5 werkdagen, de kwartaalresultaten binnen 20 werkdagen, de jaarresultaten binnen 30 werkdagen en de budgetcyclus binnen 30 dagen afgerond te hebben.

Controller te druk en te weinig tijd

Uiteraard garandeert het versnellen van het afsluitproces geen hogere kwaliteitssturing. Managers krijgen hiermee een langere periode om te sturen. Het investeren van de bespaarde tijd in analyses en advies is een voorwaarde om tot een hogere kwaliteit van de (bij)sturing te komen. Alleen dan beïnvloedt je de kwaliteit door het versnellen van het afsluitproces. Vergelijk het met een auto. Als je snelheid maakt, kun je gemakkelijker en sneller bijsturen. Bovendien ben je eerder op de plaats van bestemming.

Toch stappen in Nederland nog niet veel bedrijven over op Fast Close. Vaak omdat controllers het altijd druk hebben en helaas te weinig tijd nemen voor (zelf)reflectie. Deze controllers daag ik uit een minuut met de benen op tafel te gaan zitten en zichzelf de volgende vraag te stellen:

 "Voel ik me comfortabel bij de tijd en middelen die het management krijgt aangereikt om te sturen?"

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen