Je kent ze vast wel, de op intranet bloggende manager. Veel open deuren en algemeenheden, in een goed bedoelde poging de afstand tussen management en werkvloer te verminderen. Een communicatiemiddel dat ingezet wordt ‘omdat anderen het ook doen’ of omdat de communicatieafdeling het een goed idee vindt.

Het doel van veel blogs is mij onduidelijk, evenals het effect ervan. Maar het kan ook anders. De blog inzetten als krachtig instrument in een organisatieverandering. Zeker in organisaties met veel vastgeroeste patronen en informele netwerken of die kenmerken hebben van een verwaarloosde organisatie.

Benieuwd hoe een blog dienst kan doen als veranderinstrument? Lees dan hieronder hoe de ideale opbouw van een blogreeks eruit ziet.

De eerste stap is het onthullen van patronen, gedrag, houding, (on-)kunde en informele netwerken. Leg de vinger op wat je ziet en wat je opvalt. Door periodiek te bloggen kun je alledaagse patronen beschrijven of ingaan op de actualiteit van een gebeurtenis of gesprek.

De tweede stap is het confronteren. Wat is effectief voor onze organisatie? Is wat ik zie normaal gedrag? Een mooi voorbeeld las ik in een blog over het geven van feedback. In de betreffende organisatie werd er veel óver elkaar gesproken, maar niet met elkaar. Afspraken werden niet nagekomen en daar werd naar elkaar niets van gezegd. Het gevolg was veel onderling gemopper, maar weinig actie.

De derde stap is aansluiten. Aansluiten bij feiten, competenties, emoties of wat er als eerste nodig is. Een blog die niet aansluit bij de huidige werkelijkheid en mogelijkheden kan gemakkelijk door de lezer naast zich neer gelegd worden. Hoe terecht de onthulling en confrontatie ook zijn. In het voorbeeld van feedback begon de blog met ‘op tijd komen’ en elkaar daarop aanspreken. Een heel klein stapje maar voor de betreffende organisatie wel een wereld van verschil.

Onthullen, confronteren en aansluiten. In een blog, op een heel persoonlijke manier, in kleine stapjes en consequent/periodiek. Het sluitstuk van een krachtige blog is voorbeeldgedag. Het zelf daadwerkelijk anders doen. Gedrag in lijn met de eigen blog. Dus bloggers: ‘Practice what you preach’.

Op deze manier is bloggen een krachtig onderdeel van een organisatieverandering.

Over de auteur
Klaas Kelly Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen